13.146 extra plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De volgende 3 jaar komen er nog eens 13.146 extra plaatsen bij via 126 projecten scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om extra plaatsen in de klas in 15 steden en gemeenten die door de groei van de bevolking met het meeste plaatsgebrek kampen. Voor het eerst komen er extra plaatsen in secundaire scholen. De 126 projecten vertegenwoordigen een waarde van 150 miljoen euro. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits rekent er op dat de projecten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de inhaalbeweging scholenbouw.

Sinds 2010 kent de Vlaamse Regering bijkomende middelen toe voor extra plaatsen in basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om middelen die bovenop de jaarlijkse investeringen in scholenbouw en het publiek-privaat scholenbouwprogramma ‘Scholen van Morgen’ geïnvesteerd worden.

In het voorjaar besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om in 2016, in 2017 en in 2018 150 miljoen euro te investeren in extra plaatsen in de klas. Dat vertaalt zich in 126 projecten. In tegenstelling tot vroeger zijn er budgetten voor 3 jaar gepland in plaats van 1 jaar. Zo kunnen scholen in steden en gemeenten op langere termijn plannen.

Alles samen krijgen scholen in 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen. Die steden kampen door de aangroeiende bevolking met de grootste noden. Die noden zijn wetenschappelijk en objectief onderbouwd via de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs.

De geselecteerde steden en gemeenten zijn: Antwerpen, Bonheiden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Edegem, Gent, Grimbergen, Halle, Landen, Machelen, Mechelen, Meise, Schoten, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen en Wemmel.

Lokale werkgroepen rond schoolcapaciteit hebben projecten voorgesteld en de voorstellen zijn door de Vlaamse overheid gescreend.

13.146 extra plaatsen in de klas

De klemtoon ligt op extra plaatsen in klassen in het basisonderwijs omdat er daar op dit moment of in de nabije toekomst (2020-2021) vooral plaatsen te kort zijn. Concreet gaat het in het basisonderwijs om de realisatie van 11.213 extra plaatsen. Antwerpen is koploper met 3798 plaatsen, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 1511 plaatsen en Sint-Niklaas met 905 plaatsen.

Voor het eerst komen er ook extra plaatsen bij in het secundair onderwijs. Het zijn er 1933: in Antwerpen (1323 plaatsen), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (460), Grimbergen (50), Halle (50) en Tienen (50).

Naar aantal projecten gaat het in Antwerpen om 42 projecten, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 13 projecten, in Sint-Niklaas om 10 projecten.

De volledige lijst met een gedetailleerd overzicht van alle individuele capaciteitsprojecten vindt u in de bijlage.

Werken nauwgezet opvolgen

Minister Crevits vindt het cruciaal dat steden en gemeenten ervoor zorgen dat de extra plaatsen in scholen zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Er vindt op het terrein een kentering plaats. Voor de periode 2010-2015 werd er voor ruim 221 miljoen euro aan middelen verdeeld over 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor 24.801 plaatsen. De start van de werken kwam vrij traag op gang, nu is er verbetering merkbaar, zo blijkt uit twee analyses. Intussen zijn er 11.258 plaatsen gerealiseerd, voor 5500 plaatsen zijn de werken bezig en voor 8043 plaatsen moeten de werken nog starten. Met de 13.146 plaatsen voor de volgende 3 jaar gaat het om een totaal van bijna 38.000 plaatsen.

De extra plaatsen maken deel uit van de inhaalbeweging scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nog nooit werden er zoveel middelen in scholenbouw geïnvesteerd als nu.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende 3 jaar creëren we extra plaatsen voor kinderen in scholen in 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We voeren de daad bij het woord met de realisatie van nog eens 13.146 bijkomende plaatsen. Deze keer gaat het niet alleen om plaatsen in het basisonderwijs, maar voor het eerst ook in het secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren les kunnen volgen in kwaliteitsvolle klassen. Het is een belangrijke taak om erop toe te zien dat de toegekende euro’s ook snel resulteren in extra plaatsen op het terrein, in de scholen zelf. Daarom maken we werk van een permanente monitoring van de toegekende middelen.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel