8.413 nieuwe woongelegenheden in Vlaamse woonzorgcentra

Nooit geziene uitbreiding in de ouderenzorg

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. Vlaanderen telt vandaag 76.539 woongelegenheden in woonzorgcentra. Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Vandeurzen dat daar tegen eind 2018  8.413 nieuwe woongelegenheden kunnen bijkomen. “Nooit eerder werd op zo een korte tijdspanne het aantal woongelegenheden in de ouderenzorg met zo een grote capaciteit uitgebreid. Op die manier gaat Vlaanderen één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan: de vergrijzing”, zegt minister Vandeurzen.

 

Vandaag is 1 op 5 van de Vlamingen 65-plusser. In 2030 zal dit aantal stijgen naar 1 op 4. Het aandeel 80-plussers zal tegen 2050 bijna verdubbelen. Volgens de ramingen van het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2011 zal in Vlaanderen een groei van 24.300 woongelegenheden in woonzorgcentra tegen 2025 noodzakelijk zijn. In de vorige legislatuur (periode 2011 – 2014) heeft Vlaanderen niet stil gestaan: er werden 7.317 woongelegenheden in woonzorgcentra erkend (of nog in onderzoek).

Erkenningskalender woonzorgcentra

Om de groei van het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in kaart te brengen, nam minister Vandeurzen eind 2013 het initiatief van een erkenningskalender. Met de erkenningskalender kunnen we een proactieve inschatting maken van de concrete realisatie van de 18.184 voorafgaande vergunningen voor woongelegenheden in woonzorgcentra en 932 voorafgaande vergunningen in centra voor kortverblijf die reeds verleend waren. In totaal werd, voor de eerstvolgende jaren, een aanvraag voor 11.018 woongelegenheden door de initiatiefnemers ingediend. Op basis hiervan werd een planning opgemaakt. Zo kunnen we de initiatiefnemers financiële zekerheid bieden en weten ze ook wanneer ze in exploitatie kunnen gaan.

Planning uitbreiding woongelegenheden woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat voor de jaren 2015 en 2016 alle ingediende erkenningskalenders worden toegekend. Dat wil zeggen dat de Vlaamse Regering zich verbindt tot een meerjarenplanning voor de aangroei van woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Voor 2015 gaat dit over 2.348 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en voor 2016 gaat het om 3.287 woongelegenheden.

Voor de ingediende erkenningskalenders van 2017 (in totaal 5.383 woongelegenheden) worden vooraf bepaalde prioriteringscriteria toegepast, en dit voor maximaal 1.389 woongelegenheden per jaar.

De verdere uitrol van de woongelegenheden zal er op basis van de erkenningskalender als volgt uitzien:

Jaar

Woongelegenheden woonzorgcentra

Woongelegenheden centra voor kortverblijf

Totaal

2015

2.192

156

2.348

2016

3.159

128

3.287

2017

1.292

97

1.389

2018

1.292

97

1.389

 

Ook na 2018 zullen investeringen in ouderenzorg noodzakelijk blijven. En dat zal Vlaanderen ook doen. Conform het Vlaams regeerakkoord en rekening houdend met actuele en te verwachten trends zullen we deze uitdaging aangaan. We zullen blijvend werk maken van een, hedendaags ouderenbeleid dat inspeelt op de noden en vragen van de ouderen die zo lang als mogelijk thuis wil blijven wonen, de medische en technologische vooruitgang in de zorgsector en de ontwikkeling van de Vlaamse sociale bescherming, waarvan de ouderenzorg een deel is. Samen met de gebruikers en de sector zullen we deze uitdaging aangaan. Ondertussen zullen we ervoor zorgen dat de verleende voorafgaande vergunningen blijven gelden.

Eveneens zullen we de volgende maanden werk maken van een nieuw financieringsmodel voor de infrastructuur van onze woonzorgcentra. Een taskforce (met de betrokken sectoren, de banken en verzekeraars, de bouwsector en architecten, de administraties die hierover expertise hebben) werd hiervoor op vraag van minister Vandeurzen reeds opgestart. Het is onze intentie om dit vernieuwd model op te starten in 2016.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel