Bianca Debaets pakt gevaarlijke verkeerspunten in Brussel aan

De Brusselse Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets gaat snel actie ondernemen nu ze op de hoogte is van de resultaten van de studie naar de zwarte verkeerszones in het Brussels Gewest. De studie lijst 30 zwarte zones op die dringend een herinrichting van de verkeerssituatie vereisen. Het doel is om het aantal doden en zwaargewonden in de zwarte zones drastisch te doen dalen.

De studie liep over een periode van vier jaar (2010-2013) en is uitgevoerd door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en Espaces Mobilité in samenwerking met Brussel Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). De vorige studie naar de zwarte verkeerspunten in Brussel dateert al van 2005. Nu hebben we weer een up-to-date instrument in handen.

“De onderzoekers hebben in totaal 101 zones met een hoge ongevallengraad onder de loep genomen”, vertelt staatssecretaris Debaets. “Een lijst met 30 zwarte zones is prioritair aan te pakken. Een ingreep vanuit de overheid zal volgens mij een directe impact hebben op de verkeersveiligheid en op het aantal ongevallen op die plekken. Een groot aantal van de 30 zwarte zones bevindt zich op gemeentelijke wegen. Daarom moeten we overleg starten met de betrokken gemeenten, zodat zij een eigen aanpak van de zwarte punten opnemen in hun mobiliteitsplan. Ik zal in de komende maanden en jaren rond deze problematiek bewustwordingsacties opzetten.”

Bij de 30 zwarte zones onder andere de Fonsnylaan (met stip op één) naast het Zuidstation, de Rotonde Hermes in Anderlecht (Industrielaan), het kruispunt Wetstraat met de Koningsstraat of ook de Naamsepoort in Elsene .

Alle types van verplaatsing zijn mee opgenomen in de studie. De ongevallen waarvan sprake zijn steeds letselongevallen.

In de studie zijn de 30 zwarte zones uitvoerig onderzocht om te begrijpen wat de redenen zijn van het grote aantal ongevallen op die plekken. In een tweede stap, tegen het einde van het jaar, zullen een paar aanbevelingen per zone (herinrichting van de wegenis, betere wegmarkeringen, installatie van verkeerslichten, enz.) geformuleerd worden door de auteurs van de studie. Het is op basis van die voorgestelde oplossingen dat de Brusselse regering zal werken aan een verbetering van de verkeersveiligheid in dit gewest.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel