Bouwen aan perspectief: ons plan

Echte verbinding geeft perspectief. En dat is waar onze WIJ voor staat: een verbinding waarbij het geheel meer is dan de optelsom van individuen. Dat is onze visie, daar geloven we in. Maar CD&V heeft ook een plan om dit waar te maken. 

De eerste afspraak van dat plan, ligt bovenlokaal met de vernieuwing van bovenlokale besturen.   Tegen januari 2016 moet deze operatie rond zijn.  We lanceren hiervoor de BrouwerWij-momenten in november: unieke beleefmomenten voor onze leden. In januari 2016 gaan we over tot de vernieuwing van de lokale afdelingsbesturen. Deze vernieuwing is van groot belang: het zijn immers deze afdelingsbesturen die de verkiezingen van 2018 en 2019 zullen voorbereiden en ondersteunen. Sterke afdelingsvoorzitters, sterke lokale trekkers en een sterk team van militanten zijn daarvoor cruciaal.

We starten met de Herman Van Rompuy-lezingen: op deze jaarlijkse bijeenkomsten laten we sprekers aan bod komen die ons kunnen inspireren en motiveren in het zoeken naar die antwoorden en oplossingen die we in onze samenleving nodig hebben Op 8 december geven we hiervoor de aftrap.  Niemand minder dan Jeremy Rifkin zal komen spreken over zijn visie op de transformatie van economie en samenleving. Ook u kan daarop aanwezig zijn

En er is nog meer: CD&V gaat de muzikale toer op: op 6 maart 2016 dan geven we een ideologisch concert. Waar een wij is, is een weg naar ideeën, klanken en geluiden die perspectief geven op een goede toekomst voor elk van ons en onze kinderen. En er is tot slot ook een congres op komst, in november 2016.   

Maar intussen geven we aan onze visie ook in concrete beleidsdaden gestalte.  CD&V is niet de partij die aan de kant staat te roepen.  Dat zou iets te gemakkelijk zijn.  Onze ministers, parlementsleden, burgemeesters trekken elke dag aan de kar om die betrokken samenleving waar te maken en zo mee te bouwen aan een perspectief.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel