"Brexit betekent niet het einde van Europa"

CD&V respecteert de keuze van het Britse volk maar we betreuren het feit dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel zal uitmaken van de EU. Enerzijds is de uitstap van het Verenigd Koninkrijk een historisch kantelpunt. Het verzwakt het economisch en politiek gewicht van de EU in de wereld. Het Verenigd Koninkrijk is bovendien zowel historisch als economisch een belangrijke partner van België en ook vanuit dat oogpunt is de nakende Brexit een betreurenswaardig feit. Anderzijds, blijft de EU de grootste interne markt ter wereld en blijven wij geloven dat de EU antwoorden kan en moet bieden op de globale uitdagingen zoals migratie en handel.

CD&V vindt het belangrijk dat de Britse regering nu zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de positie van het Verenigd Koninkrijk. CD&V is voorstander van een vlugge oplossing, het liefst voor de Europese verkiezingen van 2019. De komende periode is te belangrijk om te worden verstoord door intern politiek steekspel in Londen. Nu de teerling is geworpen rekenen we op een faire houding van het VK tijdens het onderhandelingsproces. Deze beslissing heeft nu al consequenties; wat kan de rol nog zijn voor de Britse Commissaris Hill? En wat voor de Britse Parlementsleden?

“De Britten hebben gekozen om uit de unie te stappen, maar dit is niet het einde van Europa”, aldus Europees commissaris Marianne Thyssen. Het is belangrijk dat de Britse regering nu zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over haar positie.

De gevolgen van de Britse uitstap zijn ernstig voor de EU maar ook voor België. Daarom verwelkomt CD&V het pro-actieve initiatief van Vice-premier Peeters om een Speciale Werkgroep van experten in het leven te roepen om de gevolgen voor ons land in kaart te brengen. Deze Werkgroep dient erover te waken dat tijdens de onderhandelingen omtrent Brexit de goede economische betrekkingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk bestendigd kunnen worden in het belang van de Belgische economie en werkgelegenheid.

Kris Peeters: “Samen met de crisisgroep en de Nationale Bank zal ik de regering adviseren over de impact van de Brexit op de Belgische economie, en over de acties die we kunnen ondernemen om die te beperken.”

We moeten het signaal van de Britse kiezer zeer ernstig nemen. De Europese Unie is niet volmaakt en heeft haar tekortkomingen. We mogen het scherpe anti-Europese sentiment niet negeren. Meer dan ooit moeten we blijven luisteren naar de burgers en hen uitleggen waarom bepaalde problemen het best op een Europees niveau worden opgelost.

Europa moet na dit referendum hard aan de slag en op een aantal essentiële beleidsdomeinen fundamentele stappen vooruit zetten. Wij pleiten niet voor een nieuwe institutionele discussie wel voor concrete stappen vooruit. Binnen de bestaande Europese context kan perfect werk worden gemaakt van een echt Europees asielbeleid, een Europese grenswacht, een versterking van de Europese defensie, de aanpak van sociale dumping en het sluiten van fiscale achterpoorten.

Voorzitter Wouter Beke: “Het signaal van de Britse kiezer moet ook ernstig genomen worden. De Europese Unie is niet volmaakt en heeft haar tekortkomingen. Meer dan ooit moeten we blijven luisteren naar de burgers en hen uitleggen waarom bepaalde problemen het best op een Europees niveau worden opgelost. Wij blijven geloven dat de EU antwoorden kan en moet bieden op de globale uitdagingen zoals veiligheid, migratie en rechtvaardige fiscaliteit.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel