Brussels verkeersveiligheidsfonds van start

Op initiatief van Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets heeft de regering het Brussels verkeersveiligheidsfonds goedgekeurd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzamelt binnen één verkeersveiligheidsfonds de ontvangsten uit snelheidsovertredingen, alsook retributies van rijscholen, homologatie en keuring van voertuigen. In 2016 wordt voor 12,9 miljoen euro aan ontvangsten toegewezen aan het fonds.

Bianca Debaets: “We hebben een ambitieus beleid om tegen 2020 het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in Brussel te halveren. Ik ben dan ook blij dat de Brusselse regering het licht op groen heeft gezet voor het Verkeersveiligheidsfonds. Met het fonds waarborgen we dat Brussel structureel investeert in meer verkeersveiligheid, op de eerste plaats voor voetgangers en fietsers.”

Aanpakken weginfrastructuur en campagnes

De middelen uit het fonds gaan volledig naar het verhogen van de verkeersveiligheid in Brussel. Hiermee financiert het Brussels gewest sensibiliseringscampagnes (bijvoorbeeld rond alcohol in het verkeer, overdreven snelheid of afleiding in het verkeer), verbetering van de weginfrastructuur en onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen in het gewest. “Zo zullen we snel relatief kleine ingrepen kunnen uitvoeren op onze wegen die toch een grote impact op de verkeersveiligheid hebben, zoals de invoering van zones 30, voetgangersoversteekplaatsen of de heraanleg van schoolomgevingen”, aldus Bianca Debaets.

Naast het huren van de Lidar radars zullen ook de geplande trajectcontroles met het fonds gefinancierd worden. Trajectcontroles zijn een efficiënt middel om snelheidsbeperkingen te doen respecteren.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel