BXL

Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid en inwoner van Brussel-Stad, begrijpt niet waarom het Brusselse stadsbestuur de Franstalige afkorting 'BXL' verwerkt in zijn nieuwe stadslogo. Dit wekt de indruk dat Brussel een louter Franstalige stad is. De afkorting 'BRU' leek haar veel meer voor de hand te liggen.

 

Toen ik vanmorgen de krant 'La Libre Belgique' las, viel mijn oog meteen op een artikel over het nieuwe logo van Brussel-Stad.

Dat Brussel-Stad aan zijn imago werkt, kan ik als inwoner alleen maar toejuichen. Maar dat de afkorting 'BXL' een onderdeel vormt van het nieuwe logo, weet ik veel minder te appreciëren. Mij leek de afkorting 'BRU' meer voor de hand te liggen dan 'BXL'.

De afkorting 'BXL' wekt immers de indruk dat Brussel een louter Franstalige stad is. Voor het Nederlands of Engels lijkt er geen plaats in Brussel-Stad. De talrijke Nederlands- en anderstalige inwoners van Brussel-Stad, de duizenden Vlaamse pendelaars, de expats of de vele toeristen : ze lijken maar van weinig tel voor het Brusselse stadsbestuur.

Als Belgische en Europese hoofdstad moet Brussel-Stad zich net profileren als een open ontmoetingsplaats tussen de diverse stedelijke bevolkingsgroepen. Dat moet ook blijken uit het stedelijke imago. Het schepencollege had daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via de baseline ‘be.brussels’ benadrukt het Gewest zowel zijn nationale ('be') als zijn internationale rol ('brussels'). Ook vergelijkbare hoofdsteden beklemtonen via hun logo steeds meer hun internationale openheid : Amsterdam  (I Amsterdam), Madrid (Madrid about you), Lyon (Only Lyon) of Kopenhagen (Copenhagen, open for you).

Het logo van Brussel-Stad roept trouwens ook pijnlijke herinneringen op bij heel wat Brusselse Vlamingen. Al in de jaren '60 gebruikte het FDF consequent de afkorting 'BXL' om te verwijzen naar onze hoofdstad. Waarom komt het Brusselse stadsbestuur nu opnieuw met deze oude FDF-afkorting op de proppen?

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandstalige schepenen van Brussel-Stad schijnbaar blindelings instemden met de afkorting 'BXL'. Kennen ze dan hun stedelijke geschiedenis niet meer? Begrijpen ze dan niet dat Brussel-Stad ook een nationale en internationale functie heeft?

Ik wil daarom een warme oproep doen aan het Brusselse stadsbestuur om het Franstalige 'BXL' alsnog te vervangen door de meer gedragen afkorting 'BRU'.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel