CD&V bereid om volgende fase in federale regeringsvorming te starten

CD&V heeft campagne gevoerd met de boodschap dat de volgende 5 jaar de prioriteit gegeven moet worden aan het sociaal-economisch beleid en heeft hiervoor haar sociaal-economisch 3D-plan opgemaakt.  CD&V is dan ook tevreden dat de verschillende componenten van dit 3D-plan in de informateursnota werden opgenomen.

Daarom is CD&V bereid om op basis van de informateursnota van 24 juni 2014 met de 4 partijen aan de onderhandelingstafel te komen om de volgende fase in het proces van de regeringsvorming op te starten.

Wij wensen Bart De Wever alle succes bij de omschakeling naar de volgende fase van de onderhandelingen en zijn bereid hieraan mee te werken.

Wouter Beke
Voorzitter CD&V

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel