CD&V en N-VA starten formatiegesprekken

Op vrijdag 6 juni hielden CD&V en N-VA een persconferentie over de vorming van een Vlaamse regering. Na de verkennende gesprekken van de initiatiefnemer worden de onderhandelingen tussen beide partijen opgestart. Dit op basis van inhoudelijke raakvlakken tussen beide programma’s. De gesprekken zullen starten na het verlengd weekend. Kris Peeters (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA) zullen elk voor hun partij de leiding van de onderhandelingen op zich nemen. De CD&V-delegatie wordt aangevuld met Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege.

Grote uitdagingen vragen duidelijke keuzes

De uitdagingen van de volgende Vlaamse Regering zijn groot.

CD&V wilt duidelijke politieke keuzes en prioriteiten: zowel op het vlak van besparingen als op het vlak van investeringen. Investeringen zowel in de harde als in de zachte sector.

Zuinig en efficiënt besturen is een noodzaak. We willen het Vlaamse overheidsapparaat nu in een tweede fase verder af te slanken. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Het overheidsbeslag moet naar beneden.

Op het vlak van financiën en begroting zijn de beide partijen de beste garantie tot begrotingsdiscipline. Wij willen de Vlaamse financiën als een goede huisvader beheren en net zoals de voorgaande jaren de begroting in evenwicht houden. De budgettaire uitdaging die vervat zit in de 6de staatshervorming, zal een nieuwe besparingsoperatie vergen, maar we hebben in het verleden al bewezen dat we dit kunnen en dat zijn we ook nu vast van plan.

Verder: groei en jobs, dat zijn voor ons dé grote uitdagingen voor de komende jaren. Met een ondernemingsvriendelijk beleid kunnen we opnieuw meer economische groei realiseren en kunnen ondernemingen in de private sector opnieuw jobs creëren. Met het nieuw industrieel beleid versterken we de transformatie van onze economie met het oog op het creëren en jobs. En die jobs zijn essentieel om zo veel mogelijk Vlamingen aan de slag te krijgen.

Alleen met een hogere economische groei kunnen we onze welvaart en het welzijn van 6,5 miljoen Vlamingen beschermen en versterken.

De volgende Vlaamse regering zal ook fors moeten investeren. De uitdagingen zijn bekend. We moeten noodzakelijke investeringen doen in innovatie, scholenbouw, de zorgsector en de mobiliteitsinfrastructuur.  

Discretie

Beide partijen hebben afgesproken om deze onderhandelingen in de grootst mogelijke discretie te voeren. Dat is immers de beste garantie om zo snel mogelijk een zo sterk mogelijk inhoudelijk akkoord te bereiken. De komende dagen zullen CD&V en N-VA samen bespreken hoe we de praktische werkzaamheden organiseren.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel