CD&V tevreden met Vlaamse begroting

De Vlaamse regering sprak vandaag haar  Septemberverklaring uit. Daarin blikt ze vooruit op het nieuwe politieke werkjaar, en zet ze de krachtlijnen uiteen van haar beleid en begroting. CD&V is tevreden over deze begroting. Ze zorgt voor economische groei en sociale vooruitgang, en stelt ook de toekomst veilig.

De Vlaamse begroting voor 2016 is belangrijk omdat ze sociale, menselijke en economische daadkracht uitstraalt. Bij deze begrotingsronde stond de regering voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen begrotingsdiscipline enerzijds en investeringen in economische groei en sociale vooruitgang anderzijds. Het resultaat mag  gezien worden: ondanks een begrotingstekort zijn er toch ook al belangrijke stappen gezet in de richting van de doelstelling om in 2017 opnieuw aan te knopen met een nieuw evenwicht.

Bij de begrotingsopmaak 2016 heeft de Vlaamse regering er resoluut voor gekozen om volop in te zetten op nieuw beleid. Voor CD&V is dit dan ook de essentie: Vlaanderen zal extra middelen uittrekken voor nieuw beleid.

Twee derde van dit bedrag zal gaan naar onderwijs, welzijn, natuur en landbouw. Op deze domeinen worden bovendien geen verdere besparingen gedaan. We zorgen voor begrotingsdiscipline en een goede huishouding die gepaard gaat met investeringen voor elke Vlaming. Er worden onder meer extra middelen voorzien voor kinderopvang, voor mensen met een beperking, voor het verbeteren van de waterkwaliteit, voor een humane aanpak en begeleiding van de oorlogsvluchtelingen.

Daarenboven gaat de bouw van nieuwe scholen onverminderd door. Het budget wordt opgetrokken, wat ook positief is voor de bouwsector. We investeren in het onderhoud van nieuwe ziekenhuizen en woonzorgcentra. Op die manier krijgen mensen met bijzondere zorg meer hulp, en komen er opnieuw extra jobs. En om luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan geven we een financieel voordeel voor de aankoop van elektrische en waterstofaangedreven personenwagens. Op die manier werken we ook aan een duurzaam beleid.

Kortom, geen economische groei zonder sociale vooruitgang. De mensen verwachten een zorgzame sociale aanpak, daar blijven wij over waken.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel