CD&V wil sociaal overleg alle kansen geven

"Veel mensen hebben vandaag vragen, zijn bezorgd en zijn ongerust. De betogers zijn vandaag de tolk van die onrust en die bezorgdheid, zeker omdat we van iedereen inspanningen vragen", zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. "Wij hebben daar begrip voor, en willen het sociaal overleg dan ook alle kansen geven. Wij willen geen sociale black-out".

Hij vroeg dan ook aan de eerste minister welke initiatieven hij ging nemen om iedereen rond de tafel te krijgen. Charles Michel antwoordde dat hij de sociale dialoog wilde aangaan. De drie vakbonden zullen vandaag nog met hem met een onderhoud hebben.

Stefaan Vercamer gaf in de plenaire vergadering twee belangrijke elementen aan in verband met de indexsprong. In de eerste plaats benadrukte hij de sociale correcties ervan: de middeninkomens worden voor een groot stuk gecompenseerd en de minimumuitkeringen stijgen de komende twee jaar netto met 1%. Daarnaast moet deze indexsprong gebruikt worden om meer tewerkstelling te genereren.

"De doelstelling van deze regering is dus uitgesproken sociaal: nieuwe jobs creëren en daarbovenop voorkomen dat de jobs die we vandaag hebben, morgen naar het buitenland verhuizen. De regering kan een gezond investeringsklimaat ontwikkelen, maar wij verwachten dat de vrijgekomen middelen gebruikt worden om meer banen te creëren", aldus Vercamer.

Het is net in deze context dat Vercamer heel wat mogelijkheden ziet binnen het sociaal overleg. De regering en de sociale partners moeten duidelijke afspraken maken over hoe op welk niveau en in welke sector de middelen op de best mogelijke manier worden ingezet om jobcreatie te versnellen.

Hij verwelkomt ook de opening die de minister van Financiën gisteren gemaakt heeft in het kader van het genereren van eventuele opbrengsten via inkomsten vermogen in functie van het verlagen van de lasten op arbeid. "Voor ons is dit zeker bespreekbaar. Dit stond immers in onze Innesto-voorstellen", besluit hij.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vice-premier en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters gaat de mogelijkheden aftasten voor overleg met vakbonden en werkgevers. Dat heeft hij gezegd na overleg tussen de regeringstop en delegaties van de drie grote vakbonden. "Er is afgesproken dat er nu de volgende dagen en weken discrete contacten worden gelegd om te kijken hoe we het sociaal overleg kunnen opstarten. Het is mij toevertrouwd als minister bevoegd voor werk en economie om te kijken met de werknemers en de werkgevers wat er kan op tafel komen om sociaal overleg mogelijk te maken”, zegt Kris Peeters. 

Bekijk hier het interview met Kris Peeters.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel