Duitse Energiewende: model voor België?

Terwijl het stof van de discussies over Doel 1 en 2 nog lang niet is gaan liggen, vindt er vandaag een studiedag plaats over de Duitse Energiewende.  De organisatoren zijn BBL Vlaanderen, Greenpeace België en WWF België. Ze doen dit in samenwerking met  CD&V.  Een verrassende setting misschien voor wie meedrijft op de mediagolven van de dag, maar uitgerekend daarom juist een heel nuttige oefening.

Uiteraard houdt deze samenwerking geen politiek statement van de milieuorganisaties in, en inderdaad verschilt CD&V met hen van mening over de oplossingen op korte termijn voor onze Belgische bevoorradingszekerheid. Maar dat is nu net niet de aanleiding voor de studiedag. 

Al jaren woedt bij ons het debat over onze energiemix op de lange termijn, meer bepaald over de rol van steenkool en kernenergie in de elektriciteitsproductie.   Om een complex verhaal kort te maken: beide zijn gecontesteerd, maar geen enkel land waar basisindustrie één van de economische pilaren is, kiest er voorlopig voor om uit beide tegelijk te stappen. Zo schrapt Duitsland haar kerncentrales, maar rekent het nog op moderne kolencentrales als overgangstechnologie. De waarheid gebiedt te zeggen dat de Duitsers dit doen in een grotere lange termijnvisie. Daarin zetten ze zich ook in een voorlopersrol op vlak van investeringen in hernieuwbare energie en netversterking, innovatieve technologieën voor slim energiegebruik en energiebesparing. En grundlich als ze zijn, onderzoeken ze al concrete scenario’s voor een koolstofarme economie tegen 2050. Zonder de vlucht vooruit met wilde plannen. En altijd met oog voor de economische impact van hun ecologische aspiraties. De verstandige groene aanpak.

België (Vlaanderen) houdt omwille van de luchtkwaliteit nieuwe steenkoolcentrales af.   Een robuust plan voor wat we dan wel willen op termijn, hebben wij echter nog niet.  Zowat iedereen in de energiewereld sakkert daar al jaren op. “Steek nu eens eindelijk de koppen bij elkaar en geef investeerders een horizon tot 2030!”  Makkelijker gezegd dan gedaan. Onder het motto van het primaat van de politiek een beslissing doordrukken zonder de stakeholders, zal alvast niet tot consensus leiden. Laat dat één van de lessen  zijn van de paarsgroene kernuitstap in 2003. Je zal immers moeten rekenen op investeringen van de private energiesector (hernieuwbare en traditionele) om het waar te maken.  En de milieuorganisaties zijn natuurlijk ook stakeholders in het debat.  In Nederland werd het “Energieakkoord voor duurzame groei” mee ondertekend door Greenpeace.  In ruil voor een fors traject van energiebesparing, bijkomende hernieuwbare energie en sluiting van de meest vervuilende centrales hebben ze enkele nieuwe, efficiënte steenkoolcentrales aanvaard als overgangstechnologie. 

We moeten in België zoeken naar een gemeenschappelijke maatschappelijke sokkel.  Het Duitse voorbeeld kan daarbij een Leitbild zijn. We mogen we de verschillen met België niet onder de mat vegen, maar het is een belangrijk industrieland dat er  resoluut voor gaat.   Laat ons ook goed luisteren naar de kritiek die er daar binnenlands over opkomt, o.a. over de factuur van het groenestroombeleid die hoofdzakelijk bij de gewone burgers en kmo’s terechtkomt. 

Voor een consensus in België zal iedereen uit de loopgraven moeten komen, en aan tafel komen met rationeel onderbouwde voorstellen en standpunten. Dàt is de verstandig groene aanpak.  

De federale regering heeft al enkele voorzichtige stappen gezet. Het Vlaams parlement heeft vorige week kamerbreed een resolutie goedgekeurd die moet leiden tot een breed gedragen energiepact. De start van een levensbelangrijk proces waarbij elke deskundige inbreng welkom is. Ook en zeker van de milieuorganisaties. Greenpeace, WWF en BBL hebben één jaar geleden een becijferd voorstel naar buiten gebracht met hun langetermijnvisie. Daar is kritiek op te geven. Maar het is wel een dapper initiatief, omdat ze bv. ook minder aangename boodschappen niet wegstopten, zoals een hogere elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt. De minder aangename boodschappen filtert Groen bijvoorbeeld weg wanneer ze stukken van dat plan kopieert.

Dat uitgerekend christendemocraten in Duitsland in 2011 voor de Energiewende hebben gekozen, is uiteindelijk niet zo’n verrassing.  Van CDU kan je ervan op aan dat ze echt wel weet hoe de gemiddelde Duitser denkt en handelt. Wie de pauselijke encycliek Laudato Si’ heeft gelezen, weet dat bescherming van de aarde als collectief goed van huidige en toekomstige generaties een centrale waarde is: het aloude christendemocratische principe van rentmeesterschap.   De encycliek spreekt in het vijfde hoofdstuk over de manier van aanpak in de maatschappij. Centrale boodschap is telkens dat dialoog essentieel is. “Ga voor eerlijk en open debat zodat individuele belangen of ideologieën niet het gemeenschappelijk belang benadelen.

De studiedag vandaag is een signaal dat CD&V afschilderen als “anti-milieupartij” zoals vorige week gebeurde, vreselijk ongepast is en wel heel makkelijk. Als CD&V ergens “anti” is, dan is het “anti-polarisering”. We zijn tegen een politieke stijl die anderen in egelstelling duwt. Je scoort daar makkelijk mee in de media. Maar het levert geen resultaten op het terrein. Je brengt geen duurzaam vertrouwen tussen de stakeholders die het uiteindelijk moeten waarmaken.  

We hebben heel wat inhoudelijke lessen te trekken over het Duitse voorbeeld. Maar laat zeker ook de constructieve opzet van het colloquium een goede voorzet zijn voor een breed gedragen Belgisch energiepact.

 

Robrecht Bothuyne, Leen Dierick, Wouter Beke

Lees hier het verslag en documentatie.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel