"Gebruik het Engels als onthaaltaal in de Brusselse overheidsdiensten"

CD&V legt voorstellen op tafel om internationale aantrekkelijkheid van Brussel te versterken

Gebruik het Engels als onthaaltaal in de Brusselse overheidsdiensten. Maak een digitaal bedrijfsplatform waar alle informatie voor bedrijven ook in het Engels beschikbaar is. Het zijn maar enkele voorstellen die de Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva op tafel leggen om de internationale aantrekkelijkheid van Brussel opnieuw te vergroten. De CD&V-fractie in het Brussels parlement heeft over deze voorstellen ook parlementaire initiatieven klaar.

Het (internationaal) imago van Brussel heeft zwaar te lijden onder de recente terreurgebeurtenissen. Nochtans vormt de internationale rol van Brussel een belangrijke bron van rijkdom voor onze hoofdstad en voor zijn inwoners. Recente cijfers van Visit.Brussels leren dat de internationale instellingen samen goed zijn voor liefst 121.000 jobs in Brussel (81.000 rechtstreeks en 40.000 onrechtstreeks). Dit is liefst 16,7 procent van alle arbeidsplaatsen in Brussel. 

"Naast het feit dat we uiteraard ook een oplossing moeten vinden voor de problemen waar Brussel momenteel mee wordt geconfronteerd, moeten eveneens alle middelen worden ingezet om het imago van Brussel weer op te poetsen”,  verklaren de Brussels CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva. "Laat ons van dit momentum gebruik maken om ons diepgaand te buigen over de internationale aantrekkelijkheid van Brussel. Het is zonder meer positief dat 3 regeringen vanaf volgende maand hun schouders zetten onder een gezamenlijke campagne om Brussel opnieuw positief onder de aandacht te brengen. Maar er zijn meer pr-inspanningen vereist, zoals een betere onthaalstrategie richting internationale bedrijven, expats en toeristen.”

Vijf voorstellen

De christendemocraten leggen een 5-tal voorstellen op tafel om de internationale aantrekkelijkheid van Brussel te versterken:

- Het invoeren van het Engels als onthaaltaal in de gemeentelijke en gewestelijke Brusselse administratie. Nog te vaak onderschatten we de mond-aan-mondreclame van expats over Brussel. Hun verhalen en hun getuigenissen over het (goede) leven in Brussel zijn immers bepalend voor het beeld dat wereldwijd leeft over Brussel. Het is daarom cruciaal dat we de vele duizenden expats op een hoffelijke, klantvriendelijke en begrijpbare manier welkom heten in Brussel.

Aangezien het Engels veelal de werktaal is van het bedrijfsleven en van de meeste internationale instellingen, wil CD&V deze mensen ook in het Engels welkom heten in Brussel. Voor alle duidelijkheid : dit betekent geenszins dat CD&V wil raken aan de bestaande taalwetgeving of dat er nieuwe duurzame taalfaciliteiten in Brussel worden gecreëerd. Nederlands en Frans zijn en blijven dus de enige officiële talen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar daarnaast moet het Engels in Brussel een plaats krijgen als onthaaltaal.  

- Brussel heeft behoefte aan een digitaal platform, waar alle informatie voor bedrijven ook steeds in het Engels beschikbaar is  (hoe een bedrijf opstarten, informatie over subsidiemogelijkheden, informatie over de wettelijke verplichtingen, sociale wetgeving, enzovoort). Ook zouden bedrijven voor een eerste algemeen contact met de Brusselse overheid eveneens in het Engels geholpen moeten worden. Dit volgt immers uit het feit dat we het Engels beschouwen als een onthaaltaal in de Brusselse administratie. Indien deze bedrijven vervolgens dossiers bij de Brusselse overheid indienen, dan moet dit wel steeds gebeuren in het Nederlands of Frans.

De website van Impulse.Brussels moet uitgroeien tot een dergelijk digitaal bedrijfsplatform, maar de huidige website voldoet vandaag absoluut niet. Op de website van Impulse.Brussels is er weliswaar een link voorzien met Engelstalige informatie, maar deze link werkt niet. Gevolg : er is op de website vandaag geen enkele Engelstalige informatie beschikbaar. Nochtans is deze website zeer belangrijk voor internationale bedrijven die interesse hebben om te investeren in Brussel.

- De websites van de Brusselse gemeenten moeten ook in het Engels beschikbaar zijn. CD&V stelt jammer genoeg vast dat slechts 5 van de 19 Brusselse gemeenten (Stad Brussel, Jette, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) beschikken over een Engelstalige versie van hun gemeentelijke website. De gemeente Jette verdient een pluim, want de gemeentelijke website van Jette is zelfs (deels) viertalig : Nederlands, Frans, Engels en Duits.

CD&V vraagt dan ook dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Brusselse gemeenten nog meer ondersteunt en stimuleert om ook een Engelstalige versie van de website te maken. Deze informatie is voor expats en toeristen belangrijk. Denk maar aan informatie over de openingsuren van de gemeentelijke diensten, informatie over huisvuilophaling of culturele/toeristische evenementen in de gemeente.

- Voorzie in (Engelstalige) welkomstpakketten voor nieuwkomers. Buitenlandse nieuwkomers die zich in het bevolkingsregister inschrijven, moeten kunnen rekenen op een (Engelstalig) welkomstpakket met praktische informatie over het leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselse gemeentebesturen kunnen dit pakket nog verder aanvullen met specifieke informatie over het leven in hun gemeente.

- Toeristische bewegwijzering ook in het Engels. Het is helaas nog niet algemeen ingeburgerd dat de toeristische bewegwijzering in Brussel ook in het Engels gebeurt. In een internationale stad is dit nochtans een evidente troef. Ook in de Brusselse musea moet alle informatie ook (minstens) in het Engels beschikbaar zijn. Dit zal ook helpen om de gewestelijke doelstelling van 10 miljoen toeristische overnachtingen per jaar tegen 2020 te bereiken.

Interpellatie

Deze voorstellen van CD&V passen in eerdere stappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn internationale rol extra in de verf te zetten. De vervoersmaatschappij MIVB gebruikt bijvoorbeeld al verschillende jaren de Engelse taal om boodschappen om te roepen in de Brusselse metrostations. Denk ook maar aan het gewestelijke 'be.brussels'-logo dat sinds 2012 bestaat.

Paul Delva: “Brussel is vandaag ook 'Brussels' dankzij de aanwezigheid van de Europese instellingen, van Europese organisaties en verenigingen allerhande, van de hoofdzetel van heel wat multinationals, enzovoort. Brussel moet fier zijn op deze internationale taak, en haar omarmen. De internationale roeping van Brussel bezorgt de stad immers visibiliteit, jobs en economische meerwaarde. Door het Engels te gebruiken als ‘onthaaltaal’, geeft Brussel een sterk signaal dat ze haar internationale rol ten volle wil waarmaken." 

Brigitte Grouwels: "Brussel is inderdaad een belangrijk internationaal beslissingscentrum en is de tweede politieke hoofdstad ter wereld. Maar door de gebeurtenissen van de voorbije maanden is deze rol in gevaar. Bedrijven en toeristen laten Brussel links liggen. De gewestelijke overheid moet alle zeilen bijzetten om deze internationale rol van Brussel te vrijwaren en nog verder te versterken. Ik zal binnenkort minister-president Rudi Vervoort interpelleren over het gebruik van het Engels.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel