Het afschakelplan: pendelaars verdienen duidelijkheid

‘De NMBS en Infrabel gaan er alles aan doen om de veiligheid op het spoornet te vrijwaren’. Dit antwoordde de minister van Mobiliteit in de commissie Infrastructuur aan CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Als het afschakelplan deze winter wordt geactiveerd, rijdt er immers geen enkele trein. ‘De NMBS moet de bevolking voldoende informeren. Pendelaars die ’s morgens met de trein naar het werk vertrekken, moeten weten of ze ’s avonds nog thuis geraken’.

Indien er schaarste heerst op het elektriciteitsnet, zal de federale regering maatregelen nemen om een stroompanne te voorkomen. In eerste instantie gaat het om de vermindering van ons energieverbruik: de bevolking zal aangespoord worden om zuinig met elektriciteit om te gaan. In tweede instantie moeten we gebruik maken van de strategische reserve. Indien deze maatregelen niet volstaan, kan de federale regering overgaan tot een afschakeling.

Volgens de wet dient de afschakeling gespreid te worden over 5 geografische zones waarin de af te schakelen deelnetten in opeenvolgende schijven zijn verdeeld (schijf 1 tot 6). Indien er schaarste heerst en de eerste maatregelen onvoldoende blijken, zal een eerste schijf worden afgeschakeld. De gevolgen voor het spoorverkeer zijn drastisch: geen elektriciteit op het spoornet betekent geen rijdende trein.

‘De minister gaf aan dat er verschillende scenario’s worden uitgetekend om in te spelen op de mogelijke gevolgen van een afschakeling. Ze was daarin echter weinig concreet. De burger blijft zo in het ongewisse’, aldus Jef Van Den Bergh. Hij maakte zich ook zorgen over de veiligheid. Wanneer het spoornet geen gebruik kan maken van elektriciteit, blijven de slagbomen aan overwegen naar beneden. Dit zal heel wat hinder veroorzaken.

‘De pendelaars verdienen duidelijkheid. Als er geen treinen rijden, dat men dit dan snel meedeelt, zodat pendelaars alternatieven kunnen zoeken’, besluit Van Den Bergh.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel