Het Nieuwe WIJ-congres 2016

CD&V gelooft in een betrokken samenleving. Een samenleving waar iedereen zijn plaats vindt en krijgt. Met plaats voor zij die kansen zien en risico’s durven nemen, maar ook voor zij die achter blijven. Dat is ons WIJ-verhaal. En dat verhaal geven we samen met onze leden vorm. Samen formuleren we antwoorden op de uitdagingen die in een veranderende wereld op ons afkomen. Daartoe zijn we een congrestraject gestart, waarbij al onze leden inspraak kregen. Op het Nieuwe WIJ-congres op 25, 26 en 27 november werd de laatste hand gelegd aan ons christendemocratisch verhaal en bepaalden we de richting die we als partij uitgaan. De congrestekst werd unaniem goedgekeurd. Samen hebben we een sterk programma. Samen gaan we vooruit. Dat is WIJ.

Het Nieuwe WIJ kreeg in Lommel vorm tijdens lange en intense debatten. En het resultaat mag gezien worden. Om tegemoet te komen aan de uitdagingen die op ons afkomen, hebben de leden zich uitgesproken over een aantal concrete oplossingen. 

Zo is er de keuze gemaakt om een 2-pijlersysteem te voorzien in de sociale zekerheid, die extra bescherming biedt voor wie werkt of gewerkt heeft, en voorziet in voldoende levensstandaard en bescherming voor iedereen. Ook in de fiscaliteit gaat de keuze naar een 2-pijlersysteem, om ons belastingssysteem eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Verder is er ook voor gekozen auto's op diesel, benzine en gas te bannen vanaf 2030, en om jongeren inspraak te geven in hun eigen toekomst, door stemrecht vanaf 16 jaar toe te kennen. Maar er is nog veel meer gestemd: de komende maanden en jaren zal er hard gewerkt worden aan onder meer de alleenstaandenreflex in beleidsdomeinen, de gezinsondersteuner, het herstellen van het evenwicht tussen kopen en huren, en ga zo maar door. Alle details zijn te lezen in de definitieve congrestekst. Een gedrukt exemplaar is aan te vragen via wij@cdenv.be.

Bovendien was het #NieuweWIJcongres ook een beleefweekend, met tal van kansen tot ontmoeting en dialoog tijdens de verschillende activiteiten. Herbekijk hier alle foto's, of de reacties van mensen in onze babbelbox. Ook de integrale speech van voorzitter Wouter Beke, is te herbekijken. 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel