Ieder een thuis

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, comfortabele en betaalbare woning in een aangename omgeving. Maar de schaarse ruimte, de energiekost en klimaateisen, demografische evoluties,… zetten onze wooncultuur zoals we die al decennia kennen onder druk. Het is hoog tijd om één en ander te herdenken. Daarom gaat  CD&V de komende maanden intens in dialoog. #iedereenthuis

    

    

 

     

    

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel