Iedereen heeft belang bij sociale vrede

In de plenaire vergadering peilde CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer naar de plannen van minister van Werk Kris Peeters om de sociale dialoog terug op gang te trekken. Gisterenavond was er immers een technische werkgroep over enkele koninklijke besluiten aangaande de landingsbanen, het brugpensioen en het tijdskrediet. Formele gesprekken zijn er echter nog niet.

Kris Peeters hamerde op het belang van de discrete contacteren die hij reeds met de sociale partners heeft gehad. Hij gaf aan dat hij het vertrouwen tussen iedereen aan de onderhandelingstafel wilde herstellen, om het sociaal overleg in al zijn vormen opnieuw te hernemen. Peeters wil hierop blijven inzetten, en schuift zelf enkele belangrijke prioriteiten naar voren.

In de eerste plaats wil Peeters een advies van de sociale partners over de betrokken koninklijke besluiten, enkele aspecten van het eenheidsstatuut en over de financiering van de sociale zekerheid en de lasten op arbeid. Daarnaast wil de minister de maatregelen die in het regeerakkoord opgesomd staan, verder uitrollen, zoals de indexsprong en de invulling van de welvaartsenveloppe.

Volgens Vercamer heeft het sociaal overleg maar kans op slagen wanneer aan vier belangrijke voorwaarden voldaan wordt: het veronderstelt namelijk een dialoog tussen partners en niet tussen tegenstanders, deze partners moeten gelijkwaardig zijn aan elkaar, zij moeten elkaars voorstellen au sérieux nemen en erkennen dat luisteren even belangrijk is als praten.

Hij gelooft dat aan deze vier voorwaarden voldaan kan worden. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben er alle belang bij dat het sociaal overleg tot resultaten leidt.

‘De werkgeversorganisaties hebben belang bij sociale vrede, de werknemersorganisaties bij hervormingen die door hen mee onderhandeld zijn. Het sociale overleg heeft in het verleden onze welvaart mee mogelijk gemaakt. Wij hopen dat dit ook in de toekomst zo blijft’, zegt Vercamer. ‘De wil om het sociaal-economisch herstel te realiseren, vereist dan ook verantwoordelijkheidszin van iedere partner en sereen overleg’.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel