Kies op 25 mei voor oplossingen

Op 25 mei gaat het over uw toekomst.
En die toekomst vraagt oplossingen en politici die willen samenwerken.

Nu zondag stemt u niet alleen voor een partij. U kiest voor een visie op de samenleving. Voor de manier waarop we de komende 5 jaar onze toekomst vormgeven.
Voor CD&V betekent samenleven ook samenwerken. Met de nadruk op werken. Want we moeten vooruit met Vlaanderen, Brussel en Europa. Een nieuw tijdperk in. Ter plaatse trappelen is nu geen optie.
 
Daarom kiezen we resoluut voor een sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars en een sterker Europa. We kiezen voor een sterker land. Een land met toekomst. Voor u en uw kinderen.
 
Maak mee het verschil op 25 mei.
#stemcdenv

Oplossingen voor de uitdagingen van vandaag & morgen
Op een laatste persconferentie stelden Vlaams minister-president Kris Peeters en partijvoorzitter Wouter Beke 10 belangrijke uitdagingen voor, waarvoor CD&V oplossingen biedt. Tijdens dit persmoment werd de inzet van de verkiezingen nog eens op scherp gesteld.

Onze plannen bieden oplossingen, voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Oplossingen om te komen tot economische groei mét sociale vooruitgang. 

Uitdaging 1: Jobs
Banenpact: 224.000 jobs tegen 2019.

Uitdaging 2: Loonkosten en competitiviteit
Minder loonlast voor bedrijven, meer loon voor mensen, meer pensioen. Loonhandicap weg tegen 2018.
Nieuw industrieel beleid: investeren in innovatie. KMO’s versterken.

Uitdaging 3: Begroting
Verhoging belastingvrije som: 700 euro netto extra.
Bonus voor laagste pensioenen via welvaartsenveloppe.

Uitdaging 4: Koopkracht
Federale begroting in evenwicht tegen 2016. Verstandig besparen zonder sociaal bloedbad.

Uitdaging 5: Zorg en vergrijzing
Mensen centraal via ons zorgplan: zorggarantie, maximumfactuur thuiszorg, extra ondersteuning mantelzorgers.
+900 miljoen euro extra investeringen  |  +750 miljoen euro extra aanpak wachtlijsten

Uitdaging 6: Onderwijs
Onderwijs als basis voor werk. Geen dwingende keuze op 12 jaar.
Onderwijs is een zaak van mensen en niet van structuren, minder administratieve rompslomp.

Uitdaging 7: Infrastructuur
3D-plan biedt financiële ruimte voor scholenbouw, wegen, waterwerken, fietspaden, ziekenhuizen, woonzorgcentra, onderwijs.

Uitdaging 8: Geen one-size-fits-all voor het lokale 
Specifieke noden van platteland en stad structureel ondersteunen. Geen verplichte fusies, wel samenwerking.

Uitdaging 9: Veiligheid & justitie
Kordate aanpak. Kortere looptijd procedures. Wijkagent cruciaal. Vlaams ministerie van jusitie.

Uitdaging 10: Conflicten en blokkering vermijden
Vooruit door samenwerking. Vlaanderen, Wallonië en Brussel: samen vooruit.

Ontdek hier hoe wij met CD&V deze uitdagingen willen aanpakken.

Keuzes voor de toekomst
CD&V maakt in haar verkiezingsprogramma Duidelijke, Doelgerichte en Duurzame keuzes voor uw toekomst. Met ons 3D-plan kiezen we resoluut voor de combinatie van economische groei én sociale vooruitgang. Want bij ons telt elke mens! 

Bekijk hier de integrale tekst van het 3D-plan van CD&V (of hier beluisteren).
Het sociaal-economisch luik werd samengevat in een tof online magazine
Bekijk hier de infofiches, inclusief alle cijfers die bij het 3D-plan horen.

Raadpleeg onze gedetailleerde thematische 3D-plannen voor meer info. 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel