‘Kliksysteem’: een win-win voor overgangsperiode brugpensioen

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters meldt dat de federale regering vandaag, donderdag 23 oktober, akkoord is gegaan met zijn voorstel omtrent het brugpensioen, of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag). Het akkoord voorziet een uitstel van de datum vóór dewelke werknemers moeten worden opgezegd om nog onder de huidige regels van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag  te vallen.

Het akkoord omvat tegelijk de toepassing van het ‘kliksysteem’, waardoor werknemers die nu in aanmerking komen voor brugpensioen op 60 jaar of op 58 jaar met een lange loopbaan, deze optie op brugpensioen kunnen behouden, ook als ze langer blijven werken.

Het vandaag goedgekeurde voorstel garandeert bovendien een duidelijk juridisch kader tijdens de overgangsperiode.

“Zowel werkgevers én werknemers hebben er baat bij als werknemers in de overgangsperiode langer aan het werk kunnen blijven. Een uitstel van de uiterste opzegdatum gekoppeld aan het kliksysteem, is geheel in de geest van het regeerakkoord, nl. werknemers langer aan het werk houden”, aldus Vicepremier Kris Peeters.

Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag betekent dat wanneer een oudere werknemer wordt ontslagen, hij of zij een bijzonder werkloosheidsstatuut geniet en volgens een cao aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding, tot hij of zij de eigenlijke pensioenleeftijd heeft bereikt. De aanvullende vergoeding wordt door de werkgevers betaald, bovenop de werkloosheidsuitkering.

Het federale regeerakkoord verstrengt de leeftijdsvoorwaarden voor verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene betreffende CAO’s van 60 naar 62 jaar gebracht. Ook verhoogt de federale regering de leeftijdsvoorwaarde voor de stelsels van 33 jaar beroepsverleden (voor zware beroepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) tot 58 jaar. Op 1 januari 2017 volgt een tweede verhoging van de leeftijdsvoorwaarde, tot 60 jaar. Het regeerakkoord stelt dat de bestaande voorwaarden nog van toepassing zijn op werknemers die voor 31 oktober van dit jaar in opzeg gezet worden.

Het voorstel van Vicepremier Kris Peeters, wat vandaag werd goedgekeurd, voorziet dat de uiterste datum van het huidige stelsel evenwel niet 31 oktober, maar 31 december 2014 is. ““Door deze aanpassing voorkomen we dat werkgevers nog deze week mensen moeten ontslaan opdat ze nog onder de huidige voorwaarden met brugpensioen zouden kunnen gaan”, aldus Vicepremier Kris Peeters.

“Bovendien vraagt het de nodige tijd om de nieuwe regeling wettelijk te regelen, waardoor we ze anders met terugwerkende kracht zouden moeten toepassen. Een bijkomend voordeel is, dat de betrokken werknemers minstens enkele maanden langer aan de slag blijven. Tijdens de overgangsperiode behouden ze overigens volledige rechtszekerheid” , aldus Vicepremier Kris Peeters

Kliksysteem

Vandaag bestaat er een ‘kliksysteem’ voor het SWT lange loopbaan (vanaf 58 jaar) en voor het algemene stelsel CAO 17. Dat systeem zorgt ervoor dat wie op een bepaald moment voldoet aan op dan op het stuk van leeftijd en loopbaan geldende voorwaarden, de geldende regeling meeneemt, ook wanneer intussen de voorwaarden wijzigen. Zo kan iemand met SWT gaan op basis van een vroegere situatie. Vicepremier Peeters stelt voor dit kliksysteem verder toe te passen. “Het resultaat is een win-win situatie: de werknemers behouden de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan, maar ze blijven langer aan het werk hetgeen voor de werkgever een goede zaak is”, besluit Vicepremier Kris Peeters.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel