Kris Peeters: “Economische motor slaat aan, opsteker voor activeringsbeleid

Er zijn steeds minder werklozen én het aantal oudere mensen in werkloosheid of SWT neemt ook steeds verder af, blijkt uit de nieuwe RVA-statistieken. “Dit toont dat de economische motor in België aanslaat en het is tegelijk een opsteker voor het activeringsbeleid van de regering”, reageert Minister van Werk Kris Peeters.

Uit de meest recente cijfers van de RVA blijkt dat de werkloosheid op 1 jaar tijd met 8,9% is afgenomen. Bovendien neemt het tempo van de afname de laatste maanden toe: in april 2016 waren er 11.576 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden minder dan april 2015, in mei 2016 waren er 19.226 minder dan in mei 2015, en in juni 2016 waren er al 36.674 minder dan in juni 2015.

Het is daarnaast opvallend dat het aantal SWT’ers sterk blijft afnemen: in 2014 waren er gemiddeld 102.305 SWT’ers, in 2015 nog 96.176, om in de eerste 6 maanden van 2016 te eindigen op gemiddeld 90.616 SWT’ers. “Het aantal SWT’ers is op 2 jaar tijd met 11,4% gedaald. Bovendien zien we dat dit niet gecompenseerd wordt door een stijging van de gewone werkloosheid bij de 50-plussers. Er is dus geen sprake van verschuiving van de cijfers”, geeft Minister van Werk Kris Peeters aan.

Bij de 50-plussers is er ten opzichte van vorig jaar een afname van 3.189 werkzoekenden (128.146) en van 3.231 (45.868) bij de oudere werkzoekenden die vrijgesteld zijn. “De volledige groep van oudere werklozen (SWT’ers, werkzoekenden, en vrijgestelden) daalde van 291.052 in 2014 tot 264.630 in de eerste 6 maanden van dit jaar. Dat is een daling van maar liefst 9,1%”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

“Deze cijfers zijn een duidelijke indicatie van een kentering in de conjunctuur, en een voorbode van vertaling van groei in jobs. In 2016 worden 30.000 extra jobs in de privé-sector verwacht. Het is nu het moment om meer jobs te creëren, en dat lijkt ook te gebeuren,” besluit Minister van Werk Kris Peeters.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel