Kris Peeters ontvangt ‘schone koerstrui’ van de Schone Kleren Campagne

Verschillende organisaties van de Schone Kleren Campagne hebben deze voormiddag een ‘schoon’ koerstruitje overhandigd aan Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Ze pleiten voor een beleid dat druk zet op kledingbedrijven om in eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden te produceren. Vicepremier Kris Peeters vindt deze verwachtingen pertinent en waardevol. “Initiatieven die focussen op verbeterde en veilige arbeidsomstandigheden wil ik zondermeer stimuleren”, benadrukt Kris Peeters.

Samen met zijn collega’s in de federale regering stelt Minister van Werk en Economie Kris Peeters daarom een ‘Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten’ in het vooruitzicht. 

Daad bij het woord: Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten

Zoals voorzien in het regeerakkoord komt er een eerste ‘Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten’.

Dit Actieplan zal zich niet enkel beperken tot mensenrechten, maar ook ingaan op de diverse aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals eerlijke arbeidsomstandigheden.

“Samen met de collega’s in de federale regering werken we momenteel aan dit Plan. We  ontvangen hierbij ook de opmerkingen die KWB, Wereldsolidariteit en andere organisaties uit het middenveld voorleggen. Wij willen bedrijven én consumenten houvast geven om te kunnen vertrouwen op een ‘schone’ productie”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.

Dit gebeurt eveneens via het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen van de FOD Economie. Dit Contactpunt overlegt met de sector en zet zich in tegen misbruiken. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werkt al jaren samen met de lokale en nationale overheden, zo ook in Bangladesh en Indonesië.

Schone Kleren Campagne

De initiatiefnemers van de Schone Kleren Campagne (een organisatie van o.a. KWB en Wereldsolidariteit) hebben tijdens een ervaringsreis door Indonesië geconstateerd dat de productie van kleding van Belgische sportmerken nog te vaak aan controles ontsnapt, terwijl de arbeidsomstandigheden die ze vaststelden bij herhaling beneden peil waren. Daardoor is het voor consumenten niet mogelijk na te gaan in welke (arbeids)omstandigheden de kleding die ze kopen is vervaardigd.

6 Belgische bedrijven zijn intussen lid van de Fair Wear Foundation, een controle-initiatief van verschillende stakeholders die het Bangladesh Akkoord tekenden. De bezoekers van de Vicepremier zijn van mening dat de federale overheid de ondertekening van dat akkoord moet aanmoedigen. In Nederland hebben al 25 ondernemingen voormeld akkoord getekend. Nochtans verplicht de VN overheden er op toe te zien dat ondernemingen de mensenrechten respecteren, ook voor hun productie in andere landen.

“De Schone Kleren Campagne wil Belgische bedrijven nadrukkelijk stimuleren om zich aan te sluiten bij de Fair Wear Foundation en het Bangladesh Akkoord. Waardig en veilig werk is voor mij als federaal minister van Werk een belangrijke ambitie. Ik sluit mij dus aan bij de pertinente bezorgdheden van de Schone Kleren Campagne. Meer nog, met het uitwerken van Actieplan voegt de regering ook daad bij het woord,” besluit Kris Peeters

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel