Kris Peeters roept op tot meer vrouwelijke kandidaten bij sociale verkiezingen

Minister van Werk Kris Peeters lanceerde een oproep voor meer vrouwelijke kandidaten bij de sociale verkiezingen. Want, de loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 7%, blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie (2015). Er is daarnaast ook een loonkloof wat de extralegale voordelen betreft. Veel minder vrouwen dan mannen krijgen deze. Als vrouwen ze wel krijgen, betekenen ze financieel minder dan bij mannen het geval is. Bijvoorbeeld: als vrouwen een aanvullend pensioen krijgen, bedraagt de inleg vanuit de werkgever tot 40% minder dan bij mannen.

De loonkloof valt voor een deel (m.n. 50%) te verklaren met feitelijke argumenten zoals deeltijds werk, het hebben van kinderen, of het opnemen van ouderschapsverlof. Maar dat betekent ook dat de loonkloof voor de helft ónverklaarbaar is, dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen niet uit te leggen valt met objectieve redenen of feitelijke argumenten. “Dit wijst op een discriminatie. Dat moeten we wíllen en dúrven veranderen”, geeft Minister van Werk Kris Peeters aan.

Heel concreet voor bijvoorbeeld de extralegale voordelen: dit is een aangelegenheid die de sociale partners moeten mogelijk maken. Wanneer er binnen het bedrijf besprekingen lopen over een verhoogde inleg in aanvullende pensioenen, moet hier een gendertoets van toepassing zijn, ook in typisch ‘vrouwelijke’ sectoren. Binnen de sectoren moet ook gewerkt worden aan genderneutrale functieclassificaties.

“Als Minister van Werk kijk ik daarom in het bijzonder uit naar de sociale verkiezingen in 2016. Bij de sociale verkiezingen in 2008 en 2012 was slechts 1/3 van de kandidaten vrouw. Meer vrouwen moeten een stem hebben  in de  inspraakorganen in de onderneming”, benadrukt Minister van Werk Kris Peeters.

“Ik roep op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. De vakbonden hebben een belangrijke rol om voldoende vrouwelijke kandidaten aan te sporen tot kandidaatstelling en hen effectief op de lijsten te plaatsen” aldus Minister van Werk Kris Peeters.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel