Kris Peeters: “Tijdskrediet met motief belangrijke optie voor gezinnen”

In mei 2016 namen 139.643 personen tijdskrediet op, waarvan 29.967 zonder motief en 28.734 met motief. 90% van het tijdskrediet met motief betreft de opvoeding van een kind jonger dan 8 jaar.

“In het Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk zorgen we voor een uitbreiding van het tijdskrediet met motief. Dat deze maatregel tegemoet komt aan een behoefte, mag blijken uit de gegevens voor de maand mei van dit jaar. Als we een job werkbaar en duurzaam willen houden, dan hoort daar ook een systeem als tijdskrediet met motief bij. We breiden de huidige 36 maand niet toevallig verder uit ”, aldus Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters. 

Tijdskrediet met motief kan worden opgenomen om:

 • voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar,
 • palliatieve verzorging te verlenen; 
 • bijstand of verzorging te verlenen aan zijn zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad; 
 • een erkende opleiding te volgen. 
 • zorg te verlenen aan zijn gehandicapt kind tot 21 jaar;
 • zorg of bijstand te verlenen voor zijn zwaar, ziek minderjarig kind;

Tijdskrediet met motief is vooral voor gezinnen een dankbare oplossing om tijd uit te trekken voor de zorg voor hun kinderen. Men kan 36 maanden opnemen, en specifiek voor de laatste twee vormen tot 48 maanden. In het kader van het Wetsontwerp Wendbaar Werkbaar Wet komt daar 3 maanden bij. Bovendien wordt ook het specifieke thematische verlof voor palliatieve zorgen (niet hetzelfde als tijdskrediet) wat vandaag maximaal 2 maand bedraagt, verlengd met 1 maand.

Enkele specifieke cijfers voor tijdskrediet met motief, uit mei 2016

 • 89,3 % van het tijdskrediet met motief wordt gebruikt voor de opvoeding van één of enkele kinderen jonger dan 8 jaar.
 • De overige bestedingen van tijdskrediet met motief zijn bijstand aan of het verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid (5,4%) en het volgen van een erkende opleiding (3,4 %). 

Enkele algemene cijfers voor tijdskrediet, met of zonder motief, uit mei 2016:

 • 62,1 % van de personen met tijdskrediet zijn vrouwen.
 • Meer vrouwen kiezen voor een voltijds tijdskrediet : 5%. Bij mannen is dit slechts 2%.
 • Meer dan 63% van de mannen in tijdskrediet was 55+, 35% van de vrouwen jonger dan 40.
 • De gemiddelde leeftijd van mensen die tijdskrediet opnemen is 54 jaar voor mannen en 47 jaar voor vrouwen. 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel