Kris Peeters wil komaf maken met slapende contracten

Vicepremier en minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters rondt volgende maand de evaluatie af van het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt", kortweg het consumentenakkoord. Dit akkoord komt bovenop de wetgeving en moet consumenten beschermen tegen onder meer onrechtmatige praktijken, misleidende en ondoorzichtige informatie. In maart start de bijsturing van het consumentenakkoord. “Elementair is dat de consument prijzen correct kan vergelijken,” zegt Kris Peeters, “Dat vereist eenvoud en transparantie. In België is het aandeel consumenten dat van energieleverancier wisselt het hoogste van Europa. Tegelijk is het marktaandeel van de duurste producenten aanzienlijk groter dan dat van de goedkoopste. Dat geeft aan dat consumenten nog veel méér kunnen besparen. Ik zal er in de evaluatie van het consumentenakkoord met name nadrukkelijk op aansturen dat een prijsbewuste keuze zoveel mogelijk wordt vergemakkelijkt en aangemoedigd.

De Vicepremier betrekt de consumentenorganisaties, leveranciers en regulatoren bij de evaluatie van het consumentenakkoord en de bijsturing ervan, met name op het stuk van het wegwerken van de zogenaamde slapende contracten. Een belangrijk aandeel energieklanten hebben een zgn. slapend contract voor de levering van aardgas en of elektriciteit. Dit betekent dat het contract dat ze hebben niet meer nieuw wordt aangeboden. Daardoor kan je zo’n contract niet vergelijken met de kostprijs van formules uit het nieuwe aanbod van een leverancier. Het gebeurt dat zo’n contract duurder is dan de duurste nieuwe contracten. De leverancier handelt volgens de wet, maar de situatie is niet fair ten aanzien van de energieklant. “Deze contracten maken de markt ondoorzichtig,” meent Vicepremier Peeters: “Waar ik op aanstuur, is net een zo transparant mogelijke markt die een duidelijk inzicht geeft in hoe een kostprijs is samengesteld en die het mogelijk maakt verschillende aanbiedingen correct en op een eenvoudige manier met elkaar te vergelijken. Tien jaar na de liberalisering van de energiemarkt, zijn die slapende contracten een anachronisme dat er zo snel mogelijk uit moet. Gas en elektriciteit worden fors duurder. Energieklanten kunnen de prijsstijgingen gedeeltelijk counteren door de prijzen van leveranciers geregeld te vergelijken. In Vlaanderen levert het gebruik van de prijssimulator van de VREG (“doe de V-test”) voor een gemiddelde gezin (3 personen, jaarverbruik van 3.500 kWh) prijsverschillen op tot 325 euro per jaar tussen de goedkoopste en de duurste energieleverancier. Voor gas loopt dit verschil voor een gezin dat jaarlijks 34.890 kWh gas verbruikt en in de week z’n woning ook overdag verwarmt, op tot 430 euro. Ook in Brussel en Wallonië zijn de prijsverschillen  groot.

In afwachting van het overleg over het consumentenakkoord, benadrukt Minister Peeters dat:

  • de leverancier de contractuele voorwaarden en prijzen voor contracten van onbepaalde duur mag wijzigen, maar de consument daarvan ruim op voorhand op de hoogte moet brengen; in voorkomend geval heeft de consument het recht zijn contract kosteloos te beëindigen.
  • De leverancier mag de contractuele voorwaarden en energieprijzen in contracten van bepaalde duur niet eenzijdig en ten nadele van de energieklant wijzigen zolang het contract loopt.
  • Wanneer een energieleverancier een contract van bepaalde duur wil vernieuwen, moet hij de consument inlichten over het goedkoopste vergelijkbaar product.
  • Energieleveranciers moeten hun klanten één keer per jaar informeren over hun zijn goedkoopste tariefformule volgens het verbruik van die klant.
  • De energiewet laat de consument toe op elk ogenblik, mits een opzeg van één maand, van energieleverancier te veranderen.  Het consumentenakkoord bepaalt dat zulks geheel kosteloos moet gebeuren.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel