Langdurig zieke werklozen krijgen dezelfde vergoeding als langdurig zieke werkenden

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block reageren tegen de voorstelling als zouden langdurig zieke werklozen vanaf 2015 geen extra uitkering van het Riziv meer bovenop hun werkloosheidsuitkering ontvangen. “Alleen als de arbeidsongeschiktheidsuitkering van iemand die voorheen werkloos was , uitkomt boven de arbeidsongeschiktheidsuitkering die een werkende zou krijgen, is er een vermindering tot het niveau van de werkende,” zegt de Vicepremier. “En zo krijgt, bij langdurige ziekte, een werkloze niet meer dan een mens die werkt,” vult Minister Maggie De Block aan. 

Voor werklozen die arbeidsongeschikt worden is een aanpassing van de RIZIV-uitkering aan de orde. Dit is een bevoegdheid van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. In de oude wetgeving kreeg een werkloze die arbeidsongeschikt werd, tijdens de eerste zes maanden van arbeidsongeschiktheid een RIZIV-uitkering die het niveau van zijn werkloosheidsuitkering aanhield.

Met het voorstel van de regering blijft dit het geval. “Alleen in het geval dat de vroegere werkloosheidsuitkering hoger zou liggen dan de arbeidsongeschiktheidsuitkering die een werkende krijgt, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de voormalig werkloze geplafonneerd op het niveau van de uitkering van de werkende,” aldus vicepremier Kris Peeters, “Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid krijgt iedereen, ook de voormalig werklozen, een normale arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daar verandert niets aan.”

Volgens vicepremier Kris Peeters en Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, klopt het niet dat er een toeslag wordt afgenomen van de algemene groep van voormalig werklozen die ziek worden. Louter als de werkloze een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering zou krijgen dan een werkende die ziek werd, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering geplafonneerd op het niveau van de werkende.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel