Minister Crevits lanceert nieuw Starterspakket Kleuteronderwijs van Klasse

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vandaag het starterspakket Kleuteronderwijs van Klasse voorgesteld in de basisschool De Knipoog in Vilvoorde. Het Starterspakket moet ouders van instappertjes over de streep trekken om hun kind in een school in te schrijven en om ervoor te zorgen dat ze voldoende naar school gaan. De lancering van het pakket past in het actieplan kleuterparticipatie. Met dat plan wil minister Crevits de kleine groep kleuters bereiken die niet of onvoldoende in de klas aanwezig is.

Starterspakket Kleuteronderwijs

In Vlaanderen schrijven de meeste ouders hun kleuter in een school in, maar de kleuter ook effectief naar school sturen op de eerste schooldag en regelmatig laten gaan, is niet voor alle ouders evident. Het nieuwe starterspakket van Klasse ondersteunt ouders daarin. Het pakket wordt verspreid via de basisscholen en organisaties zoals Basiseducatie, armoedeverenigingen, Kind & Gezin.

Het Starterspakket Kleuteronderwijs omvat o.a. het toegankelijk boekje ‘Voor het eerst naar School. Dat boekje biedt heel wat antwoorden op allerlei vragen zoals: wanneer mag mijn kind naar school, waarom is de kleuterschool de beste start voor een schoolcarrière, hoe bereid ik mijn kind voor op de eerste schooldag, wat leren de kleuters in de eerste, tweede en derde kleuterklas enz.

In het pakket zitten ook vertaalfiches in 13 talen voor anderstalige ouders. Die fiches focussen op de drempels die anderstalige en kwetsbare ouders ervaren. Daarnaast zijn er nog een leuke vertelkaart en beloningsstickers.

Cijfers

In Vlaanderen gaan bijna alle kleuters naar school. Internationaal staat Vlaanderen aan de top als het over kleuterparticipatie gaat. Toch is er een kleine groep die niet naar school gaat of onvoldoende in de klas aanwezig is. Vorig schooljaar waren ruim 98% van de 2- en de 3-jarige kleuters ingeschreven in een school. Van de 2-jarigen was ruim 65% voldoende aanwezig. Kleuters kunnen vanaf 2,5 jaar worden ingeschreven. Van de 3-jarigen was ruim 96% voldoende aanwezig.

Vooral kleuters uit de grootsteden en uit kwetsbare gezinnen zijn niet ingeschreven of niet voldoende aanwezig. Meisjes hebben een hogere kans om niet ingeschreven te zijn dan jongens. Kinderen van buiten België of de Europese Unie hebben vier keer meer kans om niet ingeschreven te zijn.

Kinderen die de kleuterschool (gedeeltelijk) missen, lopen later een grote kans op school- en taalachterstand. Op de kleuterschool leren ze al kennis en vaardigheden die hen voorbereiden op het lager en secundair onderwijs. Kinderen die vroeg naar school kunnen ook beter delen, samenwerken, zelfstandig werken en hebben meer empathie.

Elke dag kleuteronderwijs telt

Elke dag kwaliteitsvol kleuteronderwijs telt, is het motto van het actieplan kleuterparticipatie van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Er is een kleutercoördinator aangesteld. Zij zal aandacht hebben voor de warme overgang naar de kleuterklas, voor aanwezigheden en inschrijvingen en zal het overleg op lokaal vlak mee ondersteunen. De eerste focus gaat naar de grote steden Antwerpen, Brussel en Gent en naar het vergroten van de rol die de Lokale Overlegplatformen op zich moeten opnemen. Daarvoor zijn gegevens onontbeerlijk. Om die reden brengen we voor elke gemeente in Vlaanderen het aantal kleuters dat niet is ingeschreven ook in kaart.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ouders informeren en sensibiliseren over het belang van de aanwezigheid in de kleuterklas is belangrijk. Het nieuwe Starterspakket Kleuteronderwijs van Klasse is een praktische handleiding voor ouders. Ouders krijgen nuttige informatie aangereikt en krijgen antwoorden op veel gestelde vragen. Ze worden ook aangemoedigd om thuis te praten met hun kinderen over wat ze in de klas hebben geleerd. Dit aanbod is belangrijk om de ouderbetrokkenheid bij onderwijs te versterken. Kleuters die niet naar school gaan of onvoldoende aanwezig zijn lopen later een grote kans op school- en taalachterstand.”

Klasse-Hoofdredacteur Hans Vanderspikken: “Heel wat scholen doen al veel om ouders te betrekken bij school. Bijvoorbeeld een praatgroep met anderstalige ouders op de school, visuele boodschappen in de brooddoos of kinderen in de klas afzetten zodat de leraar meer contact heeft met ouders. Ouders worden beschouwd als evenwaardige partners in de ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt wantrouwen omgezet in vertrouwen. Deze nauwe band tussen school en ouders werkt drempelverlagend en helpt ouders om hun kind regelmatig naar school te sturen.”

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel