Modernisering Secundair Onderwijs

Hilde Crevits heeft een belangrijke horde genomen in de modernisering van het secundair onderwijs. Met het akkoord ligt het toekomstige studieaanbod voor de 2de en 3de graad vast. Samen met scholen, leerkrachten en ouders zorgt ze voor het best mogelijke onderwijs op maat van élke leerling. 

Wat houdt deze hervorming in?

We gaan van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen voor de leerlingen van de tweede en derde graad. Het nieuwe model geldt voor elke leerling en maakt het aanbod voor leerlingen en ouders bevattelijk en overzichtelijk. Het geeft een helder beeld van wat een studierichting te bieden heeft. Dit zorgt ervoor dat leerlingen stap voor stap een gerichtere studiekeuze kunnen maken. Mét een duidelijk toekomstperspectief voor ogen: verder studeren in het hoger onderwijs, doorstromen naar de arbeidsmarkt of beide. Elke leerling kan dus een parcours uitstippelen dat volledig past binnen zijn of haar interesses en vaardigheden. Of je nu verder wil studeren of een goed beroep wil aanleren. Dit zonder zich al van in het 2de jaar van de eerste graad via een of andere basisoptie vast te pinnen op een strak te volgen parcours.

 

Door bovendien de onderwijsdoelen van verwante studierichtingen nauw op elkaar te laten aansluiten, maken we de mobiliteit tussen verschillende studierichtingen binnen hetzelfde domein gemakkelijker. Zo kan een leerling die in de loop van zijn schoolcarrière een eerste keuze maakte, maar bij nader inzien een iets meer theoretische variant verkiest toch gemakkelijk overschakelen. Een leerling die bijvoorbeeld start in elektromechanische technieken (praktisch-technisch) kan overschakelen naar technologische wetenschappen (wetenschappelijk technisch). Dit is het zalmeffect.

Wat met de schoolorganisatie?

Schoolbesturen kunnen zelf bepalen welk schoolconcept ze uitwerken op basis van hun specifieke schoolcontext. Een schoolbestuur kan kiezen voor domein- of campusscholen, maar evengoed voor een school met ASO, TSO, BSO en KSO.

Hilde Crevits: “Voor mij telt maar één zaak en dat is dat elke leerling wint, door een goede studiekeuze, door een keuze stap voor stap waarbij je naar het einde van het secundair scherpere en bewustere keuzes gaat maken. We hebben goed onderwijs, maar er zijn te veel leerlingen die jammer genoeg geen goede studiekeuze maken en dan falen bij hogere studies of op de arbeidsmarkt geen goede kansen hebben. Of leerlingen die zonder diploma of getuigschrift uitvallen en daardoor minder goede toekomstkansen hebben. We willen het beste voor elke jongere. Vanaf 1 september 2018 start de Vlaamse regering alvast met de modernisering in het eerste jaar van de eerste graad.”

 

Een heel concreet voorbeeld

Een meisje start op 1 september 2018 in het eerste jaar gemoderniseerde secundair onderwijs. In de eerste graad kiest zij voor een pakket vakken. De interesse voor wetenschappen is er en de leerling kiest in de 2e graad voor Technologische Wetenschappen (STEM – doorstroom). In die brede technologische opleiding in de 2e graad proeft ze van techniek en technologie binnen het domein van de mechanica, maar ook binnen dat van de elektriciteit en de bouw.

Blijkt ze met een keuze voor STEM een goede keuze heeft gemaakt. Naar de 3e graad toe kan ze een gerichtere keuze maken. In die 3e graad kan die leerling gaan voor:

•                    Technologische Wetenschappen en Engineering,

•                    Maar evengoed voor:

·                    Bouw- en Houtkunde

·                    Mechatronica

·                    Informatie en Communicatietechnologie

·                    en eventueel zelfs voor Biotechnische en Chemische Wetenschappen

Elke leerling kan dus een parcours uitstippelen dat volledig past binnen zijn of haar interesses en vaardigheden zonder zich al van in het 2de jaar van de 1ste graad via één of andere basisoptie al te hoeven vast te klikken  op een strak te volgen parcours.

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel