Nadelige impact op kwetsbare economie, maar grotendeels sereen verlopen

De provinciale stakingen hebben "een belangrijke, nadelige impact gehad op de al kwetsbare economie", maar de acties van de vakbonden zijn "grotendeels sereen verlopen". Die balans heeft CD&V-vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters maandag gemaakt.

"Demonstraties en stakingen geven door middel van een in se negatieve dynamiek het belang aan van een goed sociaal overleg", zo reageert Peeters op op de actiedag in vier provincies. De vicepremier beklemtoont opnieuw dat het "sociaal overleg tussen de sociale partners onderling en tussen de sociale partners en de regering, na een grondige en geheel discrete voorbereiding, van start moet gaan."

"Wat wij als regering voor ogen hebben, is een evenwichtig gedragen inspanning van de samenleving, in een zo fors mogelijke versterking van onze economie en sociale bescherming ten bate van die economie én van de samenleving", zo stelt Peeters. Die inspanning is nodig en niemand mag er volgens de CD&V-vicepremier afzijdig van blijven. "Die inspanning moet voor ons allemaal en voor onze kinderen en kleinkinderen op termijn duidelijke voordelen hebben. Wij maken nu keuzes die onze kinderen en kleinkinderen ten goede zullen komen. In die context zoek ik verder naar het vertrouwen van de sociale partners", besluit Peeters.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel