Nieuwe Brusselse rijopleiding stelt respect centraal

Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets wil de rijopleiding in het Brussels gewest grondig hervormen. Burgerzin en respect voor andere weggebruikers zullen de rode draad vormen in de vernieuwde rijopleiding. Brussel heeft nood aan een hoffelijker verkeer. Ook Brussel telt nog teveel vluchtmisdrijven en respectloos rij- en parkeergedrag. Dat blijkt ook uit de vandaag voorgestelde verkeers(on)veiligheidsenquête van het BIVV.

Dit weekend werd in Anderlecht in de buurt van shopping centrum Westland een oudere dame omver gereden. De dame ligt in coma in het ziekenhuis. De dader vluchtte met zijn wagen weg. Een schandelijk vluchtmisdrijf. Na de zesde staatshervorming is de rijopleiding een gewestelijke bevoegdheid. Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets wil de kans grijpen om de rijopleiding op Brusselse leest te schoeien. “Wie zich wel eens door het Brusselse verkeer begeeft, weet dat Brussel soms op een verkeersjungle lijkt. Het rode licht negeren, overdreven snelheid, parkeren op een fietspad of een gehandicaptenplaats. De hervorming van de Brusselse rijopleiding is een kans om veel meer aandacht te besteden aan burgerzin en respect in het verkeer”, vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets.

In de vandaag voorgestelde verkeers(on)veiligheidsenquête van het BIVV geven de Brusselaars aan – meer dan de andere Belgen – geconfronteerd te worden met agressieve en afgeleide bestuurders. Zo kwam 37% van de Brusselaars reeds in contact met een agressieve bestuurder, tegenover 31% van de Vlamingen of Walen. Ook afgeleide bestuurders zijn een groter probleem in Brussel (44%) dan in Wallonië (42%) en Vlaanderen (39%). Daarnaast vertonen de ongevallencijfers voor afgelopen jaar voor het eerst sinds lang een stijgende trend. “De ongevallen in Brussel moeten fors dalen. Dat is de ambitie waaraan ook de hervormde Brusselse rijopleiding zal bijdragen. Naast respect en burgerzin zal de vernieuwde rijopleiding ook afgestemd zijn op de grootstedelijke context, betaalbaar blijven voor eenieder, eenvoudig van opzet en pedagogisch verantwoord zijn”, aldus nog Bianca Debaets.

De vernieuwde rijopleiding wordt momenteel besproken met een aantal betrokken organisaties. Het is de doelstelling om in de loop van 2016 de eerste wetgevende teksten klaar te hebben.

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel