NMBS: Huidige systeem van boordtarief deugt niet

CD&V-Kamerlid en mobiliteitsspecialist Jef Van den Bergh heeft begrip voor de actie van Test-Aankoop, TreinTramBus en navetteurs.be, die via een open brief eisen dat de NMBS het huidige systeem met een boordtarief van 7 euro extra stopzet. Veel te vaak zijn er pannes bij de ticketautomaten, waardoor reizigers het boordtarief moeten betalen. De NMBS zelf beweert dan weer dat 98,5% van alle ticketautomaten in de stations werken.

Als er sprake is van een panne van het ticketautomaat, moet je momenteel aan boord 7 euro extra betalen. Je kan die 7 euro nadien terugvorderen, maar dat moet dan via een omslachtige procedure. De reizigersverenigingen stellen voor om terug te keren naar het oude systeem, waarbij de treinbegeleider de boordtoeslag kan uitschakelen als de reiziger te goeder trouw is. ‘Het huidige systeem is te complex en het lijkt me onmogelijk dat bijna alle ticketautomaten steeds werken. We moeten dringend op zoek naar alternatieven.’, zegt Van den Bergh, die naar eigen zeggen al veel mails heeft gekregen van reizigers die voor een defecte automaat stonden.

Om misverstanden door pannes te vermijden, vraagt Jef Van den Bergh zich af of het niet mogelijk is om ticketautomaten aan boord van de trein te plaatsen, zoals de ombudsdienst al heeft voorgesteld. ‘In Australië en Duitsland zou het prima werken. Dit zou ook een oplossing bieden voor de 11 stopplaatsen waar nog geen automaat staat. Met de sluiting van 33 loketten en beperktere openingsuren in verschillende stations is een klantvriendelijk alternatief noodzakelijk.’ Van den Bergh heeft bij de bevoegde minister reeds een parlementaire vraag ingediend om te peilen naar de haalbaarheid van het voorstel.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel