Onderwijsactie No Balls No Glory

'No balls No Glory'. Dat was de slogan waarmee we de voorbije maand naar de kritische mening peilden van jongeren over onderwijs. 

Hilde Crevits is de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs en staat open voor dialoog en overleg. We kregen vragen gaande van het invoeren van het vak ‘solliciteren’, over vaste benoemingen, tot een grotere interactie tussen het onderwijsveld en het werkveld.

Ook Tim Vanhecke was één van de deelnemers. Zelf jonge leerkracht Frans in het lager onderwijs. Hij kreeg de 1 van de 20 zitzakken, overhandigd door minister Crevits. 

De andere winnaars die binnenkort hun (studie)kamer kunnen opfleuren met deze fancy zitzak zijn:

 • Arne Lauwers
 • Jordan Van Maele
 • Glenn Van Nevel
 • Anoesjka Graulus
 • Gunter Baert
 • Lieve Pintelon
 • Drita Uslu
 • Daphné Van Belleghem
 • Lien Colonne
 • Anton Geers
 • Lynn Meeussen
 • Ilse Brems
 • Michiel Vermeiren
 • Elien Saey
 • Marieke Vandecapelle
 • Geert Brabants
 • Kris Lentacker
 • Korneel Maes
 • Ellen Quintelier

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele vragen voor onderwijsminister Hilde Crevits

Elien Saey uit Lokeren vraagt

"Ik ben vorig jaar afgestudeerd als ergotherapeut. We waren met velen afgestudeerd en het was niet evident om aan een job te geraken. Nu blijkt uit inschrijvingscijfers dat er dit jaar weer honderden studenten ingeschreven zijn. Zouden studenten niet beter geïnformeerd kunnen worden over de maatschappelijke tendensen van hun beroep, bij het maken van hun studiekeuze? Hen een realistischer beeld van het echte werkveld meegeven."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordt

"Het is inderdaad belangrijk dat studenten goed weten wat er mogelijk is. Maar we moeten wel de ruimte laten om daarin keuzen te maken.

Wat zit er in ons beleid? We willen werk maken van de rationalisatie van het opleidingsaanbod – er zijn nu zoveel opleidingen dat het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Daar willen we in overleg met de aanbieders tot een versobering en rationalisatie komen; dat is al een eerste stap.

Een tweede iets, wat nog belangrijker is, is dat we werk maken van een goede toeleiding en oriëntering naar Hoger Onderwijs. Hiermee moeten we al starten in het secundair onderwijs.  Studenten informeren over de mogelijkheden - en daar behoort dan ook het ‘arbeidsperspectief’ bij - maar hen ook dichter brengen bij hun passie en talent, zodat zij écht een studiekeuze maken die dicht staat bij hun groeipotentieel."

Arne Lauwers uit Sint-Gillis-Waas vraagt

"Ik stel voor om het vak 'solliciteren' in te voeren. Hoe maak ik een cv, solliciteer ik best, verkoop ik mezelf op een sollicitatiegesprek? Ik vind ook dat scholen hun  afgestudeerde beter moeten laten opvolgen. Hen bijvoorbeeld adressen geven van bedrijven in hun studierichting, hun leerlingen 'promoten' aan bedrijven. Zodat schoolverlaters zonder ervaring ook de kans krijgen op de arbeidsmarkt. Ik stel dit voor uit ervaring. Mijn zus is vorig schooljaar afgestudeerd in de grafische sector. Omdat zij geen ervaring heeft (vakantiewerk en stages tellen blijkbaar niet mee), kan ze ook niet aan de slag in de sector die ze gestudeerd heeft. Ik hoop dat er aan dat probleem iets kan worden gedaan."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordt

"Er zijn vandaag al leraren die rond sollicitatietraining werken, bv. in functie van het vak Nederlands. We gaan de eindtermen evalueren. Hierbij gaan we na of ze nog aangepast zijn aan de behoeften van de 21e eeuw. Misschien kunnen elementen zoals sollicitatietraining een plaats vinden.  Een apart ‘vak’ is misschien wat veel.

Om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren zijn stages sinds dit jaar verplicht voor heel wat arbeidsmarktgerichte richtingen."

Lien Colonne uit Bredene vraagt

"Er moet(en) meer (plaatsen en) onderwijs beschikbaar zijn voor kinderen met een beperking. Ook deze kinderen hebben recht op school en ontwikkeling!"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordt

"Het decreet betreffende maatregelen voor kinderen met specifieke zorgnoden zorgt ervoor dat ook kinderen met een beperking meer toegang krijgen tot het gewoon onderwijs. Ik volg de uitrol van dit decreet nauwkeurig op. Ik besteed hierbij bijzondere aandacht aan het effect op de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon onderwijs, de betrokken personeelsleden, de medeleerlingen in de scholen van het gewoon onderwijs en op de centra voor leerlingenbegeleiding."

Tim Vanhecke uit Torhout vraagt

"Ik heb een voorstel om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Heel wat leerkrachten geven bijles. Kan u niet zorgen voor een officieel aangenaam statuut? Een statuut waarbij je niet de helft moet afgeven als je dit doet. Heel wat kinderen/jongeren gaan immers op kamp, volgen een taalstage... ."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordt

"Onze leraren hebben veel expertise en verdienen waardering. Daarom hebben de leraren recht op een uitdagende loopbaan met aantrekkelijke arbeidsomstandigheden. Hiervan wil ik werk maken, samen met de sociale partners. Een onderdeel van deze ambitie is ook om een meer gedifferentieerd en flexibel loopbaantraject voor de leraar mogelijk te maken. Ik wil nagaan in hoeverre dit kan sporen met de federale plannen op het vlak van loopbaanbeleid en modernisering van de arbeidsmarkt. De fiscale en sociale afhoudingen die worden toegepast op de lonen, zijn een federale bevoegdheid."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uit alle inzendingen worden binnenkort 7 deelnemers geselecteerd voor een brainstormsessie met de minister in restaurant "Balls & Glory". 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel