Personeelstekort Justitie wordt aangepakt

Sinds zijn aantreden op 11 oktober 2014, maakt federaal minister van Justitie Koen Geens prioritair werk van het aanpakken van de onderbezetting op hoven, rechtbanken en parketten. “Het personeelstekort op Justitie is een probleem dat structureel is gegroeid en dat we stap per stap moeten aanpakken”, aldus de minister. Sinds zijn aantreden werden reeds 820 vacatures opengesteld en 300 tijdelijke contractuelen worden eerstdaags aangeworven. 

“De afgelopen 8 maanden werden vacatures opengesteld met een gemiddelde een 100-tal per maand. Sommige daarvan waren een herpublicatie van eerder niet ingevulde vacatures. Dit betreft een mix van ondersteunend gerechtspersoneel en magistraten, want beiden zijn broodnodig”, zegt Geens.

Daarnaast blikt de Minister ook vooruit: eerstdaags worden een extra 300 tijdelijke contractuelen aangeworven voor projectmatige ondersteuning op hoven, rechtbanken en parketten. Hiervoor wordt een bijkomende 7,5 miljoen euro uitgetrokken.

Sinds december 2014 werden reeds 820 vacatures opengesteld op de Belgische hoven en rechtbanken, waarvan meer dan een vierde voor magistraten en het overige deel gerechtspersoneel, gaande van niveau A tot niveau D.

Meerbepaald zijn er van deze 820 vacatures 219 vacatures voor de magistratuur, zowel bij de zetel als op het parket. Deze vacatures komen in aanvulling van de vacatures voor gerechtspersoneel, waaronder griffiers, vertalers, parketsecretarissen, deskundigen, …

Bovenop deze 820 vacatures, worden momenteel 300 tijdelijk contractuelen aangeworven, om projecten zoals JustScan op hoven, rechtbanken en parketten in de steigers te zetten. Hiervoor wordt 7,5 miljoen euro uitgetrokken.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel