Ritueel slachten en dierenwelzijn verzoend

Nadat in het Vlaams Parlement een voorstel werd ingediend om een algemeen verbod op onverdoofd slachten in te voeren heeft CD&V aangedrongen op dialoog en bemiddeling.
 
Op onze vraag werd een advies van de Raad van State gevraagd.  Het advies was duidelijk: de wetgever moet een antwoord vinden dat het recht op godsdienstbeleving verzoent met het dierenwelzijn.  Een bemiddelaar werd aangesteld.
 
Vandaag stelde bemiddelaar Piet Vanthemsche zijn uitvoerig verslag voor.  Wij stellen vast:
1. dat dialoog werkt
2. dat dierenwelzijn en godsdienstbeleving verzoend kunnen worden
3. dat wetenschappelijk verantwoorde technieken én buitenlandse voorbeelden dit duidelijk aantonen
 
CD&V ziet geen redenen om het ritueel slachten te verbieden en werkt graag mee aan het invoeren van een aantal verplichte technieken die vanaf 2019 het dierenwelzijn gevoelig verbeteren.
 
Wij rekenen nu op een open vizier van de verschillende geloofsgemeenschappen om de aanbevelingen uit het rapport ter harte te nemen.
 
CD&V dankt Piet Vantemsche voor zijn aanpak die gestoeld is op dialoog, wetenschappelijke inzichten en werkbezoeken.  Ook de aanbevelingen m.b.t. een verbetering van het algemeen dierenwelzijn in onze slachthuizen nemen we ter harte.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel