Snel nood aan sterke en goed samenwerkende regeringen

Eén dag na de verkiezingen kwam het politiek bestuur van CD&V bij elkaar. Na afloop gaf Wouter Beke samen met Kris Peeters een persconferentie.

In de verkiezingsstrijd heeft de kiezer altijd het laatste woord. Dat respecteren wij.
 
Na de verkiezingen heeft de grootste partij altijd het eerste woord. Ook dat respecteren wij.
 
Onze eerste bekommernis is nu snel een federale en een Vlaamse regering te vormen, die in een goede onderlinge verstandhouding alle zeilen bijzetten om te investeren in de economische groei die nodig is om jobs te creëren en om sociale vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken.
 
Daarom willen wij snel uitvoering geven aan onze plannen om een doeltreffend concurrentiepact uit te werken, inclusief een stevig banenpact. Verder mogen de gezinnen en de ondernemingen terecht uitkijken naar de beloofde investeringen in innovatie, scholen, welzijn en zorg. Getrouw aan onze visie "Sterker Vlaanderen, Sterker land" zijn er nu dus regeringen nodig die elkaar in deze doelstellingen versterken.
 
CD&V wil dat de onderhandelingen voor een nieuwe federale én Vlaamse regering snel en gelijktijdig opgestart worden. CD&V wijst elke getrapte of gefaseerde onderhandeling die kan leiden tot nieuwe blokkering van de onderhandelingen, af.
 
CD&V wil zich volledig inzetten voor de vorming van regeringen op zowel Federaal, Vlaams en Brussels niveau, die door intensieve samenwerking oplossingen vinden voor de mensen van dit land.
 
Indien wij worden uitgenodigd om daarover mee te onderhandelen, zullen we die uitnodiging toetsen aan de hierboven geformuleerde doelstellingen. De levensvatbaarheid van de ondernemingen, de nood aan duurzame jobs en de koopkracht van de gezinnen kunnen nu geen politiek schaakspel verdragen.
 
Het politiek bestuur gaf aan Wouter Beke en Kris Peeters een mandaat om namens CD&V de eventuele onderhandelingen leiden.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel