Stop terreur

Een week geleden werd Parijs opgeschrikt door bloedige aanslagen. Een dag eerder was Beiroet aan de beurt. Vandaag is het Mali. Mensen zijn bang. Daar, maar ook hier. Mensen willen veilig zijn. En de veiligheid van mensen verzekeren is een kerntaak van de overheid. De federale regering nam de voorbije dagen maatregelen om harder op te treden tegen wie een gevaar vormt voor onze samenleving. Internationaal groeit de consensus over het vernietigen van IS én een oplossing voor Syrië. Vlaanderen pakt de radicalisering van jongeren aan bij de wortel. Er gebeurt veel. Terecht. Om terreur te stoppen. En te bouwen aan een sterke samenleving, de beste verdedigingslinie tegen wie angst wil zaaien.

De afgelopen dagen heeft minister van Justitie Koen Geens, samen met de regering, intens gewerkt aan een nieuw pakket van in totaal 18 maatregelen om de strijd tegen terrorisme te versterken. Er wordt 400 miljoen euro extra voorzien voor veiligheid. Haatpredikers wordt een halt toegeroepen. De onderzoeksmethoden worden versterkt en teruggekeerde Syriëstrijders zullen sneller van hun vrijheid beroofd worden. Minister Geens was deze week ook te horen in de Ochtend op Radio1: "We bundelen al onze krachten in de strijd tegen terreur, zowel in het binnenland, als in onze samenwerking met het buitenland. Alle diensten in België werken zeer nauw samen met de Franse diensten. Aan de buitengrenzen moeten we in elk geval een strengere controle doen op alle mensen die binnenkomen. Ook al zijn het Belgen zoals u en ik, de identiteitskaarten moeten gecheckt worden. We gaan de richting uit van een volledige aanpassing van de moderne technologie. Het zijn maatregelen die in het gezond verstand liggen. Europees en nationaal moeten we alle krachten bundelen,” aldus Geens.

Lees hier de federale maatregelen in detail. 

Vice-premier Kris Peeters heeft deze maatregelen geduid en verdedigd in Villa Politica: “We moeten nu vooruit. Laten we de zaken samen aanpakken.”

Ook op Vlaams niveau wordt hard gewerkt aan de antiradicalisering met concrete maatregelen:
•    Het netwerk islamexperten dat in de scholen een tegendiscours ontwikkelt, is opgestart;
•    Kind en Gezin werkt de rol uit die de Huizen van het Kind kunnen spelen en verspreidt gericht informatie via het expertisecentrum opvoedingsondersteuning;
•    Er is een duidelijk tijdspad voor de helpdesk radicaliserende jongeren binnen het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin, waarmee ook ongeruste ouders contact kunnen nemen.

Naast de reeds genomen maatregelen pleitte partijvoorzitter Wouter Beke deze week in Terzake onder andere voor de eenmaking van de politiezones in Brussel. "Laat ons over de partijgrenzen heen prioritair werk maken van het veiligheidsbeleid in Brussel. Een eengemaakte politiezone helpt daarbij." Verder had Beke het over de nood aan een westerse Islam. "Het is meer dan ooit noodzakelijk dat imams bij ons worden opgeleid en ingebed zijn in onze samenleving".

In de Kamer en Vlaams parlement werd de voorbije dagen gedebatteerd over de strijd tegen terrorisme. "CD&V kiest voor eendracht, vrijheid, verbondenheid. De enige manier om duurzame veiligheid te garanderen," aldus Koen Van den Heuvel, fractievoorzitter in het Vlaams parlement. "Een betere samenwerking tussen de inlichtingendiensten is noodzakelijk. Wij zijn voor een sterker en beter Europa en niet voor minder Europa,” stelt fractievoorzitter Servais Verherstraeten in de Kamer.

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel