Verkiezingsprogramma CD&V

CD&V heeft gekozen. Resoluut. Voor economische groei mét sociale vooruitgang. Dat is de oranje draad doorheen ons verkiezingsprogramma, het 3D-plan. Om dit te realiseren maken we duidelijke, doelgerichte en duurzame keuzes. En presenteren we u een stevig onderbouwd plan. Voor een Sterker Vlaanderen, Sterkere Brusselaars, een Sterker Land in een Sterker Europa.

Economische groei met sociale vooruitgang: het kan! En wel omwille van deze drie pijlers in ons 3D-plan:

Lastenverlagingen:

  • 3 miljard euro lastenverlagingen voor bedrijven, zodat zij beter de strijd aankunnen met concurrenten uit het buitenland en kunnen zorgen voor meer jobs
  • 3 miljard euro minder personenbelastingen, om mensen die werken te stimuleren. Iedere werkende houdt zo 700 euro netto meer over per jaar
  • En we doen dit alles zonder de rekening naar onze kinderen te sturen. Wij blijven de begroting verder op orde zetten, en binnen 5 jaar moet onze schuld 1/5de lager zijn dan vandaag.

Sociale bescherming:

  • Wij willen de volgende jaren 13 miljard euro meer uitgeven voor wie het nodig heeft: gepensioneerden, zieken, armen, personen met een handicap. Ook voor extra kinderopvang voor al die hardwerkende ouders. Wij willen immers een samenleving waar iedereen het goed heeft.

Investeringen:

  • Een investeringsplan van 2,7 miljard euro. In economie en innovatie, in scholen, in welzijn, in mobiliteit, in een schoner leefmilieu. Want stilstaan, is achteruitgaan. Dus willen we niet beknibbelen op investeringen in de toekomst.

Iedereen heeft recht op hulp en steun, op kansen. Tegelijk moet ook iedereen zijn steentje bijdragen. Het is enkel de combinatie van die twee die een samenleving aan de gang houdt. Het ‘rechten en plichten’-verhaal wordt al decennia lang door de christendemocraten verkondigd. Sommige andere partijen leggen al eens de focus op het ene of het andere. Voor ons zijn ze onlosmakelijk verbonden. Verder combineert CD&V economische groei met sociale bescherming. Wij willen een samenleving die kansen geeft aan wie onderneemt, die zorgt voor zuurstof voor bedrijven. Niet omdat we vinden dat winst voor alles gaat, wel omdat groei en een stevig economisch weefsel nodig zijn om ook iedereen de beste sociale bescherming te geven. En omdat te bereiken willen we mensen versterken. Om zelf hun leven in handen te nemen. Iedereen heeft talenten, die we ten volle moeten benutten. Wie het nodig heeft geven we een duwtje in de rug, wie niet meekan trekken we mee.

Laat uzelf overtuigen door ons 3D-plan. Lees het hier!

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel