Waar een WIJ is, is een weg

Een politieke partij, dat is meer dan de waan van de dag. CD&V ziet het dan ook als haar plicht om een visie te hebben op de toekomst en oplossingen te kunnen bieden voor de uitdagingen die op ons afkomen. Dat deden we gisteren, dat doen we vandaag en dat zullen we morgen doen.

We kunnen er niet om heen: de wereld rondom ons verandert voortdurend. Sommigen juichen dit toe, anderen zijn bezorgd. Hoe dan ook, het is onze plicht om als politieke partij het voortouw te nemen. Samenleven, dat gaat nu eenmaal gepaard met uitdagingen. Maar die pakken we samen aan. Want waar een WIJ is, is een weg. Als christendemocraten geloven we niet dat we mensen perspectief kunnen geven door ze op zichzelf te laten terugvallen. Maar evenmin mag persoonlijke ontplooiing belemmerd worden. Bij ons gaat het om de vrijheid om verantwoordelijkheid op te pakken, om samen te bouwen aan perspectief. Onze visie is die van een WIJ. Mensen kunnen het best hun talenten ontwikkelen, hun vaardigheden versterken wanneer ze dat doen SAMEN met de ander, en niet tegen elkaar. Samenleven doe je niet alleen.  Een samenleving bestaat maar wanneer er betrokkenheid is van iedereen. Een betrokken samenleving is veel meer dan de optelsom van individuen, het is een samenleving waarin iedereen zijn plaats heeft en waarvoor iedereen zich inspant.  De paradox is dat we het WIJ moeten versterken opdat elkeen afzonderlijk zich ten volle zou kunnen ontplooien. Echte verbinding geeft perspectief.  Toont de weg. Waar een wij is, is een weg.

Daarom heeft CD&V ook een plan. Een plan om werk te maken van die visie. Lees mee en ontdek hoe onze partij dit doet. 

Maar een betrokken samenleving bouwen we samen: ik, jij, wij. Daarom gebruiken we ook de hashtag #ikbenWIJ. Want iedereen maakt deel uit van onze wij. Geloof ook jij dat verbinding werkt en perspectief geeft? Deel ons via wij@cdenv.be jouw ideeën en ervaringen waarmee jij werk maakt van een betrokken samenleving. 

We stelden deze visie voor aan het grote publiek tijdens een uniek WIJ-moment, waar ook een bierdegustatie en frietjes op het programma stonden en partijvoorzitter Wouter Beke een inspirerende toespraak hield. 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel