Website over deelname bevolkingsonderzoeken naar kanker laat gemeenten toe zelf actie te ondernemen.

Er zijn grote regionale verschillen in de deelname aan de bevolkingsonderzoeken borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker in Vlaanderen. Veel gemeenten willen daar iets aan doen. Maar om een goede campagne op te bouwen ontbreekt vaak een gedetailleerd overzicht van de deelnamecijfers in de gemeenten. Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) stelt daarom een nieuwe gebruiksvriendelijke tool ter beschikking om cijfers over deze bevolkingsonderzoeken te raadplegen en te vergelijken. 

“Om gemeenten gerichte acties te laten ondernemen voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker is het belangrijk dat ze de juiste deelnamecijfers van hun bevolking kennen”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Meten is immers weten. Vandaar dat ik toejuich dat het CvKO de gemeenten dit meetinstrument aanreikt.” 

Vergelijken met andere gemeenten 

 

Via de tool die het CvKO ter beschikking stelt, kan men de deelname van de eigen gemeente vergelijken met die van andere gemeenten, zien of de deelname stijgt of daalt, onderzoeken welke leeftijdsgroepen het beter of slechter doen. Dit alles kan zowel in grafieken als kaarten weergegeven worden. Bovendien is er voor elk van de drie bevolkingsonderzoeken ook een gemeenterapport ter beschikking. 

Totale dekkingsgraad 

Nieuw is ook dat men niet alleen de deelname binnen het bevolkingsonderzoek kan opvolgen, maar ook de totale dekkingsgraad. Deze totale dekkingsgraad houdt niet alleen rekening met de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek, maar tevens met onderzoeken die buiten het bevolkingsonderzoek gebeurd zijn en ook met iedereen die een geldige medische reden heeft om niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Dit cijfer geeft dus weer hoeveel procent van de doelgroep de richtlijnen rond de screening juist opvolgt. 

Op dit moment is deze dekkingsgraad al berekend voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Tegen eind april zal dit ook voor de bevolkingsonderzoeken borst- en dikkedarmkanker het geval zijn. 

Om te kijken hoe het zit met de dekkingsgraad voor de bevolkingsonderzoeken, kan je surfen naar http://bevolkingsonderzoek.incijfers.be 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel