Word lid!

Meer nog dan een politieke partij, is CD&V een beweging van geëngageerde mensen. Via rechtstreekse dialoog schrijft u als lid mee aan ons christendemocratisch verhaal. Onze leden maken CD&V uniek.

 

Als lid wil u uw visie op mens en samenleving vertaald zien in politieke activiteit. Uw lidmaatschap geeft u een stem waar we graag naar luisteren. Maak kennis met CD&V! Als nieuw lid geniet u het het eerste jaar van het voordeeltarief van €6,00.

LID WORDEN? Via onderstaande button kan u zich onmiddellijk registreren.

MEER INFO over het CD&V-lidmaatschap? 
Laat uw gegevens achter via dit formulier en u wordt gecontacteerd door onze ledendienst.
U kan ook rechtstreeks contact opnemen via leden@cdenv.be  |  02 238 38 32

*5 % van uw lidgeld wordt doorgestort naar Trias vzw. Op die manier steunt u ondernemende mensen in het Zuiden. Meer info: www.triasngo.be

U BENT LID?
Alles begint bij een goede relatie met onze leden. U bent reeds lid en u wil uw persoonlijke gegevens aanpassen en/of lidmaatschapsformule wijzigen? Dat kan online via het CD&V ledenportaal. Klik op de button hieronder en log in met uw zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord. Nooit eerder ingelogd? Gebruik dan uw lidnummer als gebruikersnaam om een eerste maal in te loggen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLES BEGINT BIJ U!

VOLG HET MEE.

 • Als CD&V-lid ontvangt u maandelijks het ledenblad Ampersand & de wekelijkse nieuwsbrief
 • U ontvangt als eerste nieuws over politieke actua
 • Extra informatie en duiding via het ledenportaal
 • Korting op het tijdschrift CDR met tal van interne en externe opiniebijdragen.
   

MAAK HET MEE.

 • U bepaalt mee de toekomst. Als lid hebt u stemrecht tijdens provinciale en nationale CD&V-congressen en u hebt een stem bij de interne voorzitters-en bestuursverkiezingen.
 • Exclusieve uitnodigingen voor nationale, regionale en ledenactiviteiten waar ontmoeting en dialoog centraal staan. Zo bent u onze vinger aan de pols.
 • Extra activiteitenaanbod via JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij, CD&V Senioren.
   

ONZE GELEDINGEN  

VROUW & MAATSCHAPPIJ
Vrouw & Maatschappij is de politieke vrouwenbeweging van CD&V. Zij nemen standpunten in over de positie van vrouwen in de samenleving. Vertalen wat vrouwen denken en willen naar politieke eisen. Zij bouwen aan een nieuw sociaal contract tussen vrouwen en mannen. Als lid van Vrouw & Maatschappij blijf je op de hoogte van de standpunten en acties van V&M, maak je automatisch deel uit van de plaatselijke werking en ben je steeds welkom op alle V&M-activiteiten. Je hebt bovendien stemrecht en beslist mee wie voorzitster wordt van V&M zowel lokaal, regionaal als provinciaal. 

JONGCD&V
JONGCD&V is eendenktank waar jongeren door middel van discussies (met mensen en organisaties) op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze proberen antwoorden te formuleren op de (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

CD&V-SENIOREN
Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. Een toenemend aantal 60-plussers gaven te kennen dat zij zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging. De seniorenwerking schept kansen om actief burgerschap dagelijks in praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat ze rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke leefomgeving.

Daarom zijn de CD&V-senioren aanwezig op alle niveaus van de partijwerking en op alle beleidsniveaus. In een samenspel tussen vrijwilligers, beroepskrachten en mandatarissen. In de hoop dat ze de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren.

 

CD&V | Wetstraat 89 | 1040 Brussel